Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за професор по направление 3.3.3 Политически науки (Политология - Политически системи и институции) заповед РД 38-236 от 21.05.2019 протокл от ФФ 9 от 14.05.2019г, .Държавен вестник бр.25 от 26.03.2019

   

Кандидат: доц. дпн Мария Андонова Пиргова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Иванов Маринов

Материали:

Списък с научните публикации на кандидата

Справка за научните приноси в публикациите на кандидата

Рецензии:

 

  • проф. д-р Трендафил Атанасов Митев BG ENG
  • проф. дпн Георги Недев Янков BG ENG
  • проф. д-р Александър Иванов Маринов BG ENG

 

Становища:

 

  • доц. дпн Милена Христова Стефанова BG ENG
  • проф. д-р Борис Филипов Манов BG ENG
  • доц. д-р Татяна Трифонова Томова BG ENG
  • доц. д-р Стойчо Петров Стойчев BG ENG

Конкурсът ще се проведе на 13.09.2019 от 11 часа