Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за професор по научно направление 3.2. Психология /Консултативна психология/, обявен в ДВ, брой 62 от 1.08.2017г.

   

Кандидат: доц. д. пс. н. Теодора Стойчева Стоева

Председател на журито проф. д.п.н. Стойко Ванчев Иванов

 

Приложени:

 

Авторска справка

Рецензии:

 

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 19 януари 2018г., 14:00ч. в 63 зала, Ректората