Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст), обявен в ДВ бр.65 от 16.08.2019г.

   

Кандидати:

  • гл.ас. д-р Камелия Дончева Ханчева
  • гл.ас. д-р Манол Николов Манолов

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

Материали:

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание ще се проведе на 22 януари /сряда/ 2020 г., от 16:00 ч., Ректорат, аудитория 63