Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата), обявен в Държавен вестник бр.105 от 11.12.2020

   

Кандидат гл. ас. д-р Галина Николаевна Праскова (Гончарова)

Резюмета на научни трудове на гл. ас. д-р Галина Николаевна Праскова (Гончарова)

Рецензии

Проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова – на бълг. и англ. език

 

Доц. д-р Кристина Мирославова Попова –на бълг. и англ. език

 

 

 

Становища

 

Проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева - на бълг. и англ. език

 

Проф. д.н.к. Иван Еленков Еленков- на бълг. и англ. език

 

Проф. д-р Даниел Христов Вачков - на бълг. и френски език

 

Доц. д-р Анелия Александрова Касабова - на бълг. и немски език

 

Доц. д-р Георги Александров Вълчев- на бълг. и френски език

 

 

 

Заключителното заседание на журито ще се състои на 26 април 2021г. от 15.00ч. онлайн