Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по ПН 3.7. Администрация и управление (Финансов анализ на публичните политики), обявен в Държавен вестник бр. 61 от 02.08.2022 г

   

Единствен кандидат: гл.ас. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Иванов Маринов

Материали: Резюмета на рецензираните публикации

Рецензии

Становища

Заключителното заседание на журито ще се състои на 02 декември 2022 г. (петък) от 14:00 ч., в зала Яйцето, бл. 4, Философски факултет.