Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата / Устна история и културологични изследвания на паметта, обявен в Държавен вестник БР.21 ОТ 13.03.2020

   

Кандидат: доц.д-р Даниела Любенова Колева

Председател на научното жури: проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

Резюме на трудовете на доц.д-р Даниела Любенова Колева BG EN

Рецензии:

  • Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова СУ „Св. Климент Охридски“ BG EN
  • Проф. Щефан Трьобст Лайпцигски университет BG DE
  • Проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев СУ „Св. Климент Охридски“ BG EN

Становища:

  • проф. д.с.н. Пепка Александрова Бояджиева, ИФС-БАН BG EN
  • доц. д-р Даниел Христов Вачков, ИИИ-БАН BG FR
  • доц.д-р Ана Георгиева Лулева, ИЕФЕМ-БАН BG EN
  • доц. д-р Илия Стоянов Илиев, СУ „Св. Климент Охридски“ BG EN

Заключителното заседание ще се проведе на 15.10.2020 г. 17:00 ч. в зала 409, бл. 1, Кампус Изток, бул. Цариградска шосе 125.

Информацията е качена на 21.09.2020г.