Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Социална и културна история на България. Ново и най-ново време)

   

Кандидат гл. ас. д-р Галина Николаевна Праскова (Гончарова)

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Социална и културна история на България. Ново и най-ново време), обявен в Държавен вестник бр. 105 от 11.12.2020 г.

 

Резюмета на научни трудове на кандидата

Рецензии

  • проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова BG ENG
  • доц. д-р Кристина Мирославова Попова BG ENG

Становища

  • Проф. д.н.к. Иван Еленков Еленков BG ENG
  • Проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева BG ENG
  • Проф. д-р Даниел Христов Вачков BG FR
  • Доц. д-р Анелия Александрова Касабова BG DE
  • Доц. д-р Георги Александров Вълчев BG FR

Заключителното заседание на журито ще се състои на 26 април 2021г. от 15.00ч. онлайн