Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатмагистърска кампания във ФКНФ - учебна 2020/2021 г.

   

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ :

ФКНФ предлага разнообразни магистърски програми, сред тях и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от магистърските програми обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, отварящи нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

 

ВАЖНО:

- За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

- Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

- Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

- КАНДИДАТСТВАНЕТО в магистърските програми за учебната 2020/21г. ще бъде САМО ONLINE - https://fcml.kmk.uni-sofia.bg !

* * * САМО за МП "Културни връзки и геополитика на Европейския съюз" кандидатстването ще може да се извършва и лично. - каб. 211, Ректорат.

  • Факултетът по класически и нови филологии обявява втори кръг за прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на факултета:
  • Срок за подаване на документи: до 28.09.2020 г.

 

НЕОБХОДИМИ документи:

  • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
  • Копие на документ за самоличност.
  • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
  • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса .

 

Допълнителна информация може да получите на:
тел. 02/ 9308 525 или на място: стая 211 - партер, СУ - сграда Ректорат.

Магистратура Конферентен превод Магистратура

 

 

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за уч. 2020/21г.

 

Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Приемен изпит: 18 септември (петък), 14:00 ч., ауд. 187, 6-ти етаж, Ректорат.

Приемен изпит: 18 септември (петък), 16:00 ч., ауд. 187, 6-ти етаж, Ректорат.

 

Специалност НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Приемен изпит: 18 септември (петък), 10:00 ч., ауд. 176, 5-ти етаж, Ректорат.

 

Специалност УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Приемен изпит: 18 септември (петък), 10:00 ч., ауд. 227, III блок.

 

Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Приемен изпит: 18 септември (петък), 16:00 ч., ауд. 233, Ректорат.

Писмен изпит: 17 септември (четвъртък), 9.00-12.00 ч., ауд. 243, Ректорат.

Събеседване: 18 септември (петък), 9.00 ч., каб. 182 (английски език), каб. 174 (френски език)

Приемен изпит:

12 септември (събота) – писмен изпит ,10:00 ч., зала 165

14 септември (понеделник) – устен изпит, 10:00 ч., зала 212А.

 

Специалност ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Приемен изпит: 17 септември (четвъртък), 10.30 ч., каб. 181 , Ректорат.

 

Специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

Приемен изпит: 17 септември (четвъртък), 09.00 ч., ауд. 173, Ректорат.

Приемен изпит: 12 септември (събота) – писмен изпит ,10:00 ч., зала 165

14 септември (понеделник) – устен изпит, 10:00 ч., зала 212А.

 

Специалност СКАНДИНАВИСТИКА

Приемен изпит: 18 септември (петък), 13.00 ч. ауд. 173, Ректорат.

Приемен изпит: 18 септември (петък), 13.00 ч. ауд. 173, Ректорат.

 

Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Събеседване: 18 септември (петък), 11.00 ч, зала 2

Приемен изпит: 12 септември (събота) – писмен изпит ,10:00 ч., зала 165

14 септември (понеделник) – устен изпит, 10:00 ч., зала 212А.

Събеседване: 18 септември (петък), 11.00 ч., зала 2. Ректорат.

Писмен изпит: 17 септември (четвъртък), 9.00-12.00 ч., ауд. 243, Ректорат.

Събеседване: 18 септември (петък), 9.00 ч., каб. 182 (английски език), каб. 174 (френски език)

 

Специалност ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Интервю : 17 септември (четвъртък), 9.30 ч., каб. 135А, Ректорат.

Събеседване: 17 септември (четвъртък), 10.00 ч.,каб, 135А, Ректорат.

Специалност ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

Интервю : 17 септември (четвъртък), 9.30 ч., каб. 135А, Ректорат.

Специалности: Английска филология, Френска филология, Немска филология, Испанска филология, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Скандинавистика/

Приемен изпит: 18 септември (петък), 15.00 ч., каб. 247, Ректорат.

 

Специалност АРАБИСТИКА

Събеседване: 18 септември (петък), 14:30 ч., каб. 3Б в сградата на ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79/ или дистанционно

Специалност ЯПОНИСТИКА

Интервю: 17 септември (четвъртък), 16:00 ч., каб. 31А, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

Специалност КИТАИСТИКА

Приемен изпит: 17 септември (четвъртък), 9.00 ч. в Зала 30, ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" № 79

Интервю: 18 септември (петък), 9.00 ч. в Зала 6Б, ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" № 79

 

Специалност КОРЕИСТИКА

Приемен изпит: 17 септември (четвъртък), 14:00 ч.,зала 111 - партер, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

Специалност ИНДОЛОГИЯ И ИРАНИСТИКА

Събеседване: 17 септември (четвъртък), 11:00 ч., каб.19, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

Специалност ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

Интервю: 17 септември (четвъртък), 14:00 ч. зала 6В, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

Приемен изпит: Кандидатстване само по документи

Приемен изпит: Кандидатстване само по документи

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Събеседване: 18 септември (петък), 14.00 ч., зала 233, Ректорат.

 

СПРАВОЧНИК на Магистърските програми на ФКНФ за 2020/2021 уч.г.