Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Разписи, Сесии, Държавни изпити...

   

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2023-2024 г.

 

 • Разписание за провеждане на часовете - " Английска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Немска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Скандинавистика "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Испанска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Португалска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Класическа филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Новогръцка филологи я "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Унгарска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Френска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Румънска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Италианска филология "
 • Разписание за провеждане на часовете - " Африканистика "
 • Втори език - френски
 • Втори език - латински
 • Втори език - италиански
 • Втори език - немски, нидерландски
 • Втори език - испански
 • Втори език - английски
 • МП „ Комуникация: език,литература,медии ”, III-ти семестър
 • МП " Чужд език " (английски), литература, мас медии, 2 семестър 2022
 • МП " Приложна лингвистика " специалисти , неспециалисти
 • МП „ Семиотика, език и реклама “ (на англ. език)
 • МП „ Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация
 • МП „ Магистърска програма ПРЕВОД "- английска филология, френска филология.
 • МП „ Класически езици и антична литература “ - специалисти
 • МП „ Класически езици и антична литература “ - неспециалисти
 • МП „ Eзик и култура “ (английски език)

 

 

ПОПРАВИТЕЛНА сесия - ак. 2022/2023 г.

ГРАФИК ЗА РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ак.2022/2023 г.

Държавни изпити 2023 г.

 

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2022-2023 г.
ГРАФИК ЗА РЕДОВНА ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2023г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2022-2023 г.

Поправителна сесия - 2022 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ПОПРАВИТЕЛНА сесия - 8 септември 2022 г.

Държавни изпити 2022 г.

ГРАФИК на държавните изпити, 11-15 юли 2022 г.
Конспекти за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2022 г.

ЛЯТНА изпитна сесия - 2022 г.

Информация разписи ЦИЕК

Информация сесия ЦИЕК