Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Библиотеки

   

1504 София, бул. "Цар Освободител" №15
стая 161
тел. 9308 463, 987 53 48
e-mail: basrc.su@gmail.com

Работно време с читатели: понеделник – петък 9.30 – 17.00 ч.

 

  • Библиотека Филологии

1504 София, бул. Цар Освободител 15
стая 191
тел. 9308 494, 9308 544

Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

 

  • Библиотека Нордика

1504 София, бул Цар Освободител 15
стая 162
тел. 9308 406
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.00 ч.

 

  • Библиотека към катедра Класическа филология

1504 София, бул. Цар Освободител 15
стая 187
тел. 0896/ 625 - 803

Работно време:
Понеделник - петък 9:00 - 18:00
Библиотекар: Антон Оруш

e-mail: bibliotheca_classica@abv.bg

 

  • Библиотека Френска

1504 София, бул Цар Освободител 15
стая 222
тел. 9308 459
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч., сряда - 13.30 ч. – 17.30 ч.

 

  • Библиотека Немска

1504 София, бул Цар Освободител 15
стая 219
тел. 9308 470
Работно време: понеделник – петък 10.00 – 16.00 ч.

 

  • Библиотека Австрийска

1504 София, бул Цар Освободител 15
стая 216
тел. 43 53 61
Работно време: понеделник – петък 10.00 – 13.00 ч. и 17.00 – 20.00 ч.

 

  • Библиотека Изтокознание

София 1303, бул. Тодор Александров № 79
тел. централа: 02 8293785, в. 109
Работно време: понеделник – петък 8:30-18:00 часа

lndeneva@uni-sofia.bg