Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 
  • Конкурс за селекция (допълнителна) на кандидати за провеждане на мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ (програмни страни) - ак. 2019/2020г.
семестриални такси разписи Прием МП
QR_onlinetaxi
QR_razpisi
qr_leten_magistri_medium

Магистратура във ФКНФ Конферентен превод

 

Академичен календар 2019-2020 г.

Конкурс за допълнителна селекция с цел преподаване по програма ЕРАЗЪМ+ (партньорски страни) за ак. 2019/2020г.

 

ISIC карти - получаване и подновяване ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

 

Специализации, СДК ... Квалификация "УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК"... прочети тук

СУСИ4 - СТУДЕНТИ процедура при сгрешена или липсваща оценка ... прочети тук

СУСИ 4 - ПРЕПОДАВАТЕЛИ процедура за . . . прочети тук

ИНСТРУКЦИЯ за безопасни и здравословни ... прочети тук

For Erasmus students - MA Programm, BA Programm .... read more

 

Onassis_1

 

Бързи връзки, уеб-страници:

Научно-образователен и културен център „ал-Фараби, Алумни клуб ФКНФ, The Hans Christian Andersen Center for Research and Information; fcml-su.info, EUEI - European union and europian integration, Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Списание Филология, Скандинавистика, Германистика, Библиотечно-информационен център по англицистика и американистика, "Сайт за превода и обучението по превод", МП "Приложна лингвистика", Методика, Класическа филология , SU-Research и др.п. WEB site

e-mail INFO & HELP ...

За електронната поща ...

Бланки на често използвани документи в СУ (доклади, заявки и т.н.)