Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 
 

 

Кампания избираеми дисциплини - 2018/2019г. - летен семестър.

 

 

Академичен календар 2018-2019 г.

Промоция за връчване на дипломите за висше образование - 19 април 2019 г., 11.00 ч., Аула. Регистрация – 9.00 – 10.30 ч.

 

ФРАНКОФОНСКИ ЦЕНТЪР - покана за събитие

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.

Магистратура във ФКНФ ; Магистърска програма „Конферентен превод

 

 

 

 

 

ISIC карти - получаване и подновяване ...

 

 

ВАЖНИ НОВИНИ :

 

 

 

ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - Какво, Kъде, Kога, Kак ?

 

 

Специализации, СДК ... Квалификация "УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК"... прочети тук

Специализации, СДК : ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ В ДИГИТАЛНАТА СРЕДА

СУСИ4 - СТУДЕНТИ процедура при сгрешена или липсваща оценка ... прочети тук

СУСИ 4 - ПРЕПОДАВАТЕЛИ процедура за . . . прочети тук

ИНСТРУКЦИЯ за безопасни и здравословни ... прочети тук

For Erasmus students - MA Programm, BA Programm .... read more

 

 

Бързи връзки, уеб-страници:

The Hans Christian Andersen Center for Research and Information; fcml-su.info, Методика, EUEI - European union and europian integration, Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Скандинавистика, Германистика, Библиотечно-информационен център по англицистика и американистика, "Сайт за превода и обучението по превод", МП "Приложна лингвистика", Класическа филология , SU-Research, Отчетни доклади и др.п.

WEB site

 

e-mail INFO & HELP ...

За електронната поща ...