Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 
  • Във връзка със Заповед на Ректора №РД-19-143/23.03.2020 г. защитите на магистърските тези през м. април се отлагат за м. октомври 2020г.
  • Във връзка със Заповед на Ректора №РД-19-143/23.03.2020 г. промоцията за връчване на дипломи за висшето образование се отменя.

Заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ от проведените конкурси по националната програма „Млади учени и постдокторанти“

 

ХОНОРАРЕН ЛИСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОВЕДЕНИ ЛЕКЦИИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ХОНОРУВАНИ ПРОПОДАВАТЕЛИ КЪМ ФКНФ

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

" Учените се обединяват – синергия между хуманитарни и естествени науки в образованието и културата " Участниците от СУ "Св. климент Охридски" не заплащат такса правоучастие.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

О Б Я В А: Докторантски курсове за летен семестър на учебната 2019/2020г.

Магистратура във ФКНФ Конферентен превод

 

Академичен календар 2019-2020 г.

 

 

ISIC карти - получаване и подновяване ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :