Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 
Дни на отворените врати, ФКНФ - ВИДЕО Магистратурa във ФКНФ - ВИДЕО

График на конкурсите по специалности за селекция

на студенти и докторанти по програма Еразъм+

 

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ - Какво, Къде, Как ? ...

ЗАПИСВАНЕ на ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ... Летен семестър

ПОКАНА - Тържествено връчване на дипломи за висше образование , випуск 2016 г.
За изготвянето на дипломите на бакалаврите и магистрите, за промоцията на 07.04.2017г. e необходимa снимка, срок за подаване до 28.02.2017 г. в „Отдел студенти“ на ФКНФ.

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2017

 

 

ВАЖНИ НОВИНИ :

 

 

 

ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - Kъде, Kога, Kак...

 

 

Специализации, СДК ... Квалификация "УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК"... прочети тук

Специализации, СДК : ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ В ДИГИТАЛНАТА СРЕДА

СУСИ4 - СТУДЕНТИ процедура при сгрешена или липсваща оценка ... прочети тук

СУСИ 4 - ПРЕПОДАВАТЕЛИ процедура за . . . прочети тук

ИНСТРУКЦИЯ за безопасни и здравословни ... прочети тук

For Erasmus students - MA Programm, BA Programm .... read more

 

 

Бързи връзки, уеб-страници:

fcml-su.info, Методика, EUEI - European union and europian integration, Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Скандинавистика, Германистика, Библиотечно-информационен център по англицистика и американистика, "Сайт за превода и обучението по превод", МП "Приложна лингвистика", Класическа филология , SU-Research

WEB site

 

e-mail INFO & HELP ...

Въпроси за ел.поща ...