Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

Във връзка със Заповед на Ректора №РД-19-143/23.03.2020 г. защитите на магистърските тези през април се отлагат за октомври 2020г.

Заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус).

 

 

РЕЗУЛТАТИ от конкурсите по националната програма „Млади учени и постдокторанти“

ХОНОРАРЕН ЛИСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОВЕДЕНИ ЛЕКЦИИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ХОНОРУВАНИ ПРОПОДАВАТЕЛИ КЪМ ФКНФ.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Учените се обединяват – синергия между хуманитарни и естествени науки в образованието и културата". Заявка за участие

  • Уважаеми колеги, приятели, съмишленици, във връзка със сложната ситуацията ви уведомяваме, че Международната конференция " Учените се обединяват – синергия между хуманитарни и естествени науки в образованието и културата ", 12–14 октомври 2020г. се отлага за следващата пролет. Веднага след стабилизацията на положението ще оповестим и конкретните дати. С уважение към всички от Научния и организационния комитет !

 

ПОКАНА за 17-та конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ.

 

О Б Я В А: Докторантски курсове за летен семестър на учебната 2019/2020г.

 

Магистратура във ФКНФ Конферентен превод

 

Академичен календар 2019-2020 г.

 

 

ISIC карти - получаване и подновяване ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :