Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

ВСИЧКО за МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ на ФКНФ и приема в тях ...

Магистратура - ФКНФ Конферентен превод - ФКНФ Защо Арабистика? - ФКНФ

 

О Б Я В А:

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

Поправителната сесия ще се проведе дистанционно !!!

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЦИЕК - център за източни езици и култури; BASRC - British and American Studies Resource Center; The Oxford Test of English ; EUEI ; PHILOLOGIA Magazine ; Hans Christian Andersen Center ; Център "Aл-Фараби" ; Школа "Конферентен превод" ; Арменистика и кавказология ;