Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43

 

 

- Invitation to participate in the International Scientific Conference "Eastern Studies - Traditions and Modernity" in memory of Prof. Alexander Fedotov.

- Академичната 2022/2023 година във Факултета по класически и нови филологии започва присъствено !
- График за откриване на академичната 2022/2023 г.

 
 
 
 
 

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ „Св. Климент Охридски“ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019...

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

 

Центърът за психологическо консултиране и изследвания към ФФ на СУ е факт, за повече информация - този ЛИНК

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЦИЕК - център за източни езици и култури; BASRC - British and American Studies Resource Center; The Oxford Test of English; ; EUEI ; PHILOLOGIA Magazine ; Hans Christian Andersen Center ; Център "Aл-Фараби" ; Школа "Конферентен превод" ; Арменистика и кавказология ; Германистика и скандинавистика; Катедра Романистика; "Manas" - Studies into Asia and Africa Magazine; Дигитална лаборатория за студенти арабисти към Върховния комисариат на ООН за бежанците. Кариерен център към ФКНФ, Полезни връзки