Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФКНФ 2021-2022 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

2021-2022 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

 

 

 

 

25 – 29 октомври 2021 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

3 декември 2021 г.

 

 

Общо събрание на ФКНФ

 

 

27 - 30 април 2022 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

20 май 2022 г. (петък)

 

Деветнадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ

 

09 юни, 2022 г.

 

 

Промоция за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили специалностите на ФКНФ 2022г.

 

 

4 – 7 юли 2022 г.

 

 

Защити на магистърски дипломни работи

 

 

11 - 15 юли 2022 г.

 

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен)

Устен държавен изпит

 

 

1 септември – 14 септември 2022 г.

 

 

Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ

 

 

8 септември 2022 г.

 

9 септември – 11 септември 2022 г.

 

 

Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

 

Устни държавни изпити – поправителна сесия

 

 

15 и 16 септември 2022 г.

 

 

Провеждане на интервюта за магистри