Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Кандидатмагистърска кампания 2020/2021

   

Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2020/2021 г. е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 10/24.06.2020 г.

 

Летен прием магистри за учебната 2020/2021 г.
 
Годишни такси за учебната 2020/2021 г.
 
Места за прием - държавна субсидия за учебната 2020/2021 г.