Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - Май 2024 г.

   

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - Май 2024 г.

 

Заявления ( ОБРАЗЕЦ ) / Application form / за провеждане на докторантски минимум по ЗАПАДЕН ЕЗИК се подават САМО ОНЛАЙН на адрес gpeeva@uni-sofia.bg до 17.05.2024 г.

Изпитът по западен език ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО по график. Всеки докторант се явява на предварително подготвен текст (150 стр. оригинален текст по специалността, който трябва да могат да четат, да преведат посочена част от текста, както и да направят лексикален и морфо-синтактичен анализ).

ОНЛАЙН - чрез платформа МУДЪЛ ще се явят само чуждестранни докторанти.

Докторантите, които ще се явяват онлайн, ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита.

Присъственият изпит по западен език ще се проведе съгласно график:

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 29 май 2024, 09.00 ч. – Всички кандидати трябва да се явят в Заседателна зала 2 на СУ, Ректорат, откъдето ще бъдат разпределяни по комисиите.

НЕМСКИ ЕЗИК – 28 май 2024, 10.00 ч. – Германска библиотека, Северно крило, 1 етаж, 216 каб., Ректорат

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 28 май 2024, 09.00 ч. – 166каб , Северно крило, 4 етаж, Ректорат

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 28 май 2024, 09.00 ч. – 5-ти фонетичен кабинет, Северно крило, 2 етаж, Ректорат

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 28 май 2024, 09.00 ч. – 181 каб., Ректорат

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - 28 май 2024, 09.00 ч. - 218 каб., блок 3, кампус "Изток"

 

Онлайн изпитът по английски език за чуждестранните докторанти ще се проведе на 30 май 2024 г. от 13.00 ч. по предварително изготвен график на следния линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103888

Докторантите ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита. Докторантите сами качват материалите си в стаята.

 

 

DOCTORAL EXAM IN A FOREGN (WESTERN) LANGUAGE – May 2024

 

Application forms for sitting a doctoral FOREIGN (WESTERN) LANGUAGE exam can only be submitted ONLINE at the following address: gpeeva@uni-sofia.bg by 17 May 2024 at the latest.

The exam in a foreign (western) language will be conducted IN PERSON following a predetermined schedule. Each doctoral student comes to the exam with an original text in the respective language, on which the students has worked in advance (the text should be at least 150 pages and should be related with field of studies of the doctoral student).

Only foreign students will sit the exam ONLINE via the Moodle platform .

The doctoral students who will sit for the exam online will access the Moodle platform with the username and password provided by the faculty at which they have been enrolled as PhD students. The schedule for the online exams will be uploaded on the Moodle platform in the respective examination committee’s space, three days prior to the scheduled date for the exam.

 

The online exam in English for foreign PhD applicants will take place on 30 May 2024, 13.00, The exam is online and can be accessed at:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103888

The Phd applicants are solely responsible for uploading their exam materials in the Moodle platform, in the respective exam room.