Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 7 - Факултет по педагогика (ФП)

   
  • Опис № 1- Отдел "Студенти" - Протоколи от изпити на студенти за периода 1955 – 1992 г. – 93 а.е. (унищожен поради изтичане на сроковете за съхранение)
  • Опис № 2 - Деканат - Протоколи от ОС, ФС и ДС, протоколи от държавни изпити, доклади и кореспонденция за периода 1986 - 2002 г.
  • Опис № 3 - Отдел "Студенти" - Изпитни протоколи за периода 1997 - 2004 г.
  • Опис № 4 - Отдел "Студенти" - Изпитни протоколи за 2001-2006 г.