Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 17 - Проф. Цветана Стоянова Романска (1914 – 1969), етнограф, 363 а.е.

   

Родена в София на 16.12.1914 г. в семейството на проф. Стоян Романски. Завършва славянска филология в Софийския университет през 1937 г. Специализира в Карловия университет в Прага. Доктор на Карловия университет. Преподавател по българска и славянска етнография в Университета от 1939 до 1969 г. Заместник-декан на Факултета по славянски филологии (1962-1966 и 1968-1969). Ръководител на Секцията за фолклор в Етнографския институт при БАН (1962-1969).
Архивният фонд е дарен на Университетския архив от дъщеря й Елена Петкова.