Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 14 - Проф. Стефан Георгиев Консулов (1885 - 1954)

   

Роден на 19.08.1885 г. в София, Стефан Консулов завършва естествена история в Софийския университет през 1908 г. Специализирал в Триест, Ерланген, Бреслау и Пастьоровия институт в Париж. Доктор на университета в Бреслау. Преподавател във Физико-математическия факултет (ФМФ) на Университета от 1909 до 1944 г. Ръководител на Катедрата по зоология (1935-1944); уредник на Зоологическия институт във ФМФ (1941-1944). Декан на Физико-математическия факултет през учебните 1932/33 и 1938/39 г. Уволнен от Университета по политически причини през 1944 г.
Документите от фонда са дарени на Университетския архив от дъщеря му Ана Консулова-Ангелова. Основната част от документите се съхраняват в ЦДА ф 1618К.