Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 18 - Проф. Георги Димитров Шишков (1939 – 1999), геолог, 457 а.е.

   

Роден в Казанлък през 1939 г., Георги Шишков завършва геология в Софийския университет през 1973 г. Доктор (1973). Преподавател по геология в Университета от 1965 до 1999 г. Ръководител на ПНИЛ по въглищна петрология (1978); ръководител на Катедрата по геология и геохимия на изкопаемите горива (1981 – 1991).
Архивният фонд е дарен на Университетския архив от съпругата му Василка Шишкова.