Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 12 - Богословски факултет (БогФ)

   
  • Опис № 1- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание на факултета, Факултетния и Деканския съвет; учебни програми; тетрадки за отработените часове на хонорувани преподаватели; кореспонденция и др. за периода 1991 – 2003г. – 55 а.е.