Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 9 - Факултет по славянски филологии (ФСлФ)

   
  • Опис № 1- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния съвет за 1996г. – 13 а.е.
  • Опис № 2- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния съвет за периода 1997 – 2003г. – 76 а.е.
  • Опис № 3 - Деканат - Протоколи от ФС и хонорарни тетрадки за 1995 - 2007 г.