Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 16 - Юридически факултет (ЮФ)

   
  • Опис № 1- Деканат - Досиета на докторанти и тетрадки за отработените часове на хонорувани преподаватели за периода 1985 – 2004 г. – 134 а.е.
  • Опис № 2- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния съвет; заповеди и кореспонденция; учебни планове и програми; главни книги за периода 1904 – 2005 г. – 251 а.е.
  • Опис № 3 - Отдел "Студенти" - Главни книги за периода 1985 - 1988 г.
  • Опис № 4 - Отдел "Студенти" - Изпитни протоколи за периода 1998 - 2007 г.
  • Опис № 5 - Деканат - Досиета на специализанти за периода 1999 - 2007 г.
  • Опис № 6 - Отдел "Студенти" - Изпитни протоколи за периода 2007-2008 г.