Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 10 - Геолого-географски факултет (ГГФ)

   
  • Опис № 1- Деканат - Документи по ръководната, учебната, научноизследователската и стопанската дейност на факултета; по международното сътрудничество; за атестиране на преподавателите и аспирантите и СДК за периода 1972 – 2000г. – 138 а.е.
  • Опис № 2 - Отдел "Студенти" - Главни книги за периода 1946-1986 г.