Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 2 - Деканат за чуждестранни студенти (ДЧС)

   
  • Опис № 1 - Наредби и заповеди за работата на ДЧС; протоколи от изпити на чуждестранни студенти; заповеди за зачисляване на специализанти; кандидат-студентски документи на непристигнали чуждестранни граждани; кореспонденция и др. за периода 1980 – 1998г. – 145 а.е.
  • Опис № 2 - Наредби, заповеди, програми, планове, информации за работата на ДЧС; общи и индивидуални протоколи на чуждестранни студенти за периода 1969 – 1998г. – 114 а.е.
  • Опис № 3 - Дипломи за средно образование и удостоверения за преминат курс на обучение по български език на чуждестранни студенти, завършили Института за чуждестранни студенти в периода 1980 – 1989г. - 883 а.е.
  • Опис № 4 - Приложения към дипломи за висше образование, протоколи от държавни изпити, свидетелства от ИЧС и заповеди за записване на чуждестранни студенти, завършили в периода 1970 – 1994г. – 1186 а.е.
  • Опис № 5 - Приложения към дипломи за висше образование, протоколи от държавни изпити, свидетелства от ИЧС и заповеди за записване на чуждестранни студенти, завършили в периода 1999 – 2003г. – 2756 а.е.
  • Опис № 6 - Приложения към дипломи за висше образование, протоколи от държавни изпити, свидетелства от ИЧС и заповеди за записване на чуждестранни студенти, завършили в периода 1971 – 1977г. – 32 а.е.