Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 11 - Биологически факултет (БФ)

   
  • Опис № 1- Деканат и отдел "Студенти" - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание на факултета, Факултетния и Деканския съвет; мандатни програми на деканското ръководство; доклади, отчети и информации по научно-изследователската дейност; главни книги; документи на структурни звена на БФ и др. за периода 1951 – 2003г. – 236 а.е.