Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 13 - Химически факултет (ХФ)

   
  • Опис № 1- Деканат и отдел "Студенти" - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния и Деканския съвет; главни книги на Физико-математическия факултет и на ХФ; кореспонденция и др. за периода 1945 – 2002г. – 87 а.е.