Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 21 - Акад. Георги Мануилов Близнаков (1920 - 2004), химик, 224 а.е.

   

Акад. Георги Мануилов Близнаков е роден на 14.11.1920 г. в гр. Берковица. Завършва специалност Химия в Софийския университет през 1943 г. От 1946 г. е асистент в Университета във Варна, а по-късно в Софийската политехника и в Катедрата по физикохимия на Софийския университет. През 1954 г. е избран за доцент по физикохимия. През 1960 г. Г. Близнаков е избран за професор по неорганична химия и от тогава до 1989 г. е ръководител на Катедра обща и неорганична химия при Химическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

През 1960 г. той е един от организаторите на Института по обща и неорганична химия при БАН и е негов директор до пенсионирането си през 1990 г.
През 1967 г. проф. Близнаков е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1979 г. – за академик.

Акад. Близнаков е бил зам.-декан на Химическия факултет, ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар (1975–1982) и заместник-председател на Българската академия на науките (1985-1987), председател на Централния съвет на Научно-техническите съюзи (1971-1975).

Акад. Близнаков е чуждестранен член на Руската и на Чешката академия на науките, на Инженерната академия на Мексико, Доктор хонорис кауза на Университета Сокка в Токио, почетен професор на Университета в Лима, почетен член на Кралското дружество на инженерите в Лондон, на Френското дружество за високи температури и на Сръбското химическо дружество, носител на почетни отличия на университетите Compultense (Мадрид), Аристотел (Солун), La Sapienza (Рим), Демокритос (Атина), Токай (Япония), Джон Кенеди (Буенос Айрес), Университета в Хелзинки, Московския държавен държавен университет “Ломоносов” и на Шведската академия на науките.
Умира в София на 14.04.2004 г.

Личният архив на акад. Георги М. Близнаков е дарен на СУ “Св. Кл. Охридски” от дъщеря му Невена Близнакова със Свидетелство за дарение №147/26.10.2007г. Документите са добре запазени. Заведени са в Университетския архив под фонд №21. Фондът съдържа 375 документа, групирани в 224 архивни единици.