Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 22 - Акад. Димитър Константинов Косев (1904 - 1996), историк, 187 а.е.

   

Акад. Димитър Косев е роден в село Грозден, Бургаски окръг, на 5 януари 1904 г. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” през 1931 г., специалност История. През 1945 г. е назначен за асистент в Софийския университет, а през 1947 г. става доцент. В 1950 г. става професор. От 1951 г. е член-кореспондент на БАН, а през 1961 г. – академик. В периода 1962 – 1968 г. е ректор на Софийския университет.

В Университета чете курсове по Нова българска история, Българско национално-революционно движение през втората половина на 19 в., Възраждане, Проблеми на революционното антифашистко движение, Националноосвободително движение през Възраждането.

Умира на 15.10.1996 г. в София.

Архивният фонд е дарен на Университета от наследниците му акад. Константин Косев и Антонина Косева със Свидетелство за дарение № 152/ 21.1.2008 г.

Документите са в добро състояние. Заведени са в Университетски архив под фонд №22, който съдържа 1 опис. Предадени са 200 документа, които са групирани в 187 архивни единици.

Основна част от документите са предадени в Научния архив на БАН, където са заведени във фонд 243.