Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Услуги

   

В Университетския архив се извършват както справки по административни въпроси, така и справки на граждани. Тук можете да прочетете документи за историята на Университета и неговите преподаватели, както и да си получите невзетата при завършването на Университета диплома за средно образование. Документите, с които разполагаме, могат да послужат за написването на Вашата курсова или дипломна работа, както и за по-задълбочени научни изследвания.

Университетският архив не дава информация на лица и фирми за валидност на дипломи за висше образование!

Тарифа за услугите, извършвани в Университетския архив за външни лица:

читателски карти:

1 седмица 1.50 лв.
1 месец 3.00 лв.
6 месеца 6.00 лв.
1 година 10.00 лв.
 

улуги:

- Ксерокопия на документи:
а) формат А-4 0.20 лв.
б) формат А-3 0.40 лв.
в) дигитализиране на документи:  
- 1 документ - 1,50 лв. на страница  
- запис на CD/DVD - 1,00 лв.
- заснемане със собствен дигитален апарат или скенер - 0,50 лв. на страница
-предоставяне на копие от вече дигитализиране документ - 0,25 лв. на страница
- Получаване на съхранявани в архива дипломи за средно образование 5.00 лв.