Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Проект "Памет за Университета"

   

През 2022 г., водени от стремежа постоянно да обогатява своите фондове и колекции, в Университетският архив стартира програма „Памет за Университета“. Програмата има за цел да събере и съхрани живата памет и история на отделните факултети, предадена чрез житейския път на преподавателите и студентите, техните спомени, снимки и документи. С нея очакваме да съберем и съхраним онази част от историята на Университета, липсваща в официалните документи, които традиционно се комплектуват и съхраняват в Университетския архив. „Памет за Университета“ стартира в три факултета – Юридически, Исторически и Стопански, като идеята ни е да обхванем постепенно и останалите факултети.

 

В рамките на програмата се реализират следните инициативи:

 

- Заснемане на видео интервюта с пенсионирани и действащи членове на академичната общност, които да разкажат своите спомени за студентските си години, за преподавателите си и за духа в Университета;

- Установяване на контакти с наследници на изявени починали преподаватели, на които да се предложи да предадат техните документи за съхранение в Университетския архив, като по този начин се формира личен фонд или колекция на съответния преподавател.

- Създаване на колекция от документи, събрани от различни преподаватели, които отразяват важни събития и случки от живота на Университета;

- Поставяне на начало на дигитална колекция от снимки;

- Събиране на документи на студентските организации, клубове, кръжоци и отбори

Обръщаме се към членовете на академичната общност с молба да помогнат за реализирането на тази програма, като се включат активно с предложения, с предоставяне на координати на пенсионирани преподаватели или на техни наследници, или като предоставят за съхранение в Университетския архив важни документи, снимки и др.

На вниманието на нашите читатели предоставяме линкове към видеозаписите, които реализираме в рамките на програмата.

 

Проф. д.ик.н. Георги Чобанов

 

Професор по икономика. Декан на Стопанския факултет от възстановяването му през 1991 г. до 2003 г. и в периода 2007 – 2011 г.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwIq7iJP3Oo

 

Проф. д.и.н. Христо Матанов

 

Професор по Средновековна балканска история в Историческия факултет

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAD86bI6vMQ

 

Чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев

 

Професор по Съвременна балканска история в Историческия факултет. Декан на Историческия факултет 2003-2007 г. Ректор на Софийския университет два последователни мандата 2007-2015 г.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwK6G464nv4

 

Проф. д.и.н. Любомир Огнянов

 

Професор по Съвременна българска история в Историческия факултет

 

https://www.youtube.com/watch?v=lvatdT_9V_U

 

Проф. д-р Красимира Средкова

 

Професор по трудово право в Юридическия факултет

 

https://www.youtube.com/watch?v=enGgMg0HQw4

 

Проф. д-р Миляна Каймакамова

 

Професор по Средновековна българска история. Зам. декан на Историческия факултет 1999-2003 г.

https://www.youtube.com/watch?v=ihud_DJ7gpY

 

Проф. д-р Пламен Митев

 

Професор по История на Българското Възраждане. Зам. декан на Историческия факултет 2003-2007 г. Декан на Историческия факултет два последователни мандата 2007-2015 г.

Първа част:

https://www.youtube.com/watch?v=R1FMk4k8WVI

Втора част:

https://www.youtube.com/watch?v=6Wm9rqF5Ydg