Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 4 - Исторически Факултет (ИФ)

   
  • Опис № 1- Отдел "Студенти" - Общи и индивидуални протоколи от изпити на студенти за периода 1978 – 1996г. – 108 а.е.
  • Опис № 2- Отдел "Студенти" - Общи и индивидуални протоколи от изпити на студенти за периода 1997 – 2000г. – 48 а.е.
  • Опис № 3- Катедра "Стара и средновековна обща история" и Сектор "Нова и най-нова обща история" - Протоколи от заседания на Катедрените съвети; доклади и отчети по научноизследавателската дейност и за състоянието на катедрите; учебни планов и програми; международно сътрудничество и др. за периода 1962 – 1992г. – 63 а.е.
  • Опис № 4- Отдел "Студенти" - Главни книги и изпитни протоколи за периода 1971 – 2005г. – 55 а.е.
  • Опис № 5- Деканат - Протоколи и материалите към тях от Общо събрание на факултета, Факултетен и Декански съвет; заповеди на декана; кореспонденция и др. за периода 1989 – 2005г. – 134 а.е.