Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 6 - Университетско издателство и печатница (УИП)

   
  • Опис № 1- Административен отдел - Трудови договори; заповеди за отпуски и командировки за периода 1987 – 2001г. – 44 а.е.
  • Опис № 2- Административен отдел - Служебни досиета на служители, напуснали в периода 1986 - 2003г. – 251 а.е.