Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 15 - Физически факултет (ФзФ)

   
  • Опис № 1- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание на факултета, Факултетния и Деканския съвет и заповеди на декана за периода 1985 – 2003г. – 380 а.е.