Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 8 - Факултет по журналистика и масови комуникации (ФЖМК)

   
  • Опис № 1- Отдел "Студенти" - Главни книги за периода 1952 – 1981г. – 7 а.е.
  • Опис № 2 - Протоколи от ОС, ФС, ДС и КС, учебни планове, доклади, отчети и програми, свързани с дейността на факултета за периода 1952 - 2004 г. - 160 а.е.