Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд № 5 - Философски факултет (ФФ)

   
  • Опис № 1- Отдел "Студенти" - Общи и индивидуални протоколи; протоколи от изпити по СДК; учебни планове, молби на студенти и др. за периода 1958 – 1997г. – 182 а.е.
  • Опис № 2- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Факултетния и Деканския съвет; учебни планове и програми; доклади, кореспонденция и др. за периода 1952 – 1995г. – 1046 а.е.
  • Опис № 3- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание на факултета, Факултетен и Декански съвет; доклади и кореспонденция; молби и протоколи от държавни изпити; тетрадки за отработените часове на хонорувани преподаватели и договори на хонорувани преподаватели; досиета на докторанти и др. за периода 1974 – 2001г. – 535 а.е.
  • Опис № 4- Отдел "Студенти" - Общи и индивидуални протоколи от изпити на студенти за периода 1996 – 2002г. – 132 а.е.
  • Опис № 5- Деканат - Протоколи и материалите към тях от заседания на Общото събрание на факултета, Факултетен и Декански съвет; протоколи от държавни изпити на студенти; кореспонденция; заповеди на декана; документи за магистърски програми; тетрадки за отработените часове на хонорувани преподаватели и договори на хонорувани преподаватели; досиета на докторанти и др. за периода 1999 – 2005г. – 178 а.е.
  • Опис № 6- Отдел "Студенти" - Протоколи от изпити на студенти за периода 2000 – 2006г. – 28 а.е.
  • Опис № 7- Отдел "Студенти" - Протоколи от изпити на студенти за периода 1998 - 2006 г. - 60 а.е.
  • Опис № 8 - Отдел "Студенти" - Главни книги за периода 1973 - 2002 г.
  • Опис № 9 - Деканат - Протоколи от ОС, ФС, ДС и УС на ТД "Китен"; Заповеди на декана; кореспонденция, договори и доклади за хонорувани преподаватели; протоколи от държавни изпити; докторантски досиета за периода 2002 - 2008 г.
  • Опис № 10 - Отдел "Студенти" - Изпитни протоколи за 2006 - 2008 г.