Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни практики

   

Важно за заверяването на летните учебни практики!

Необходимите документи се изпращат на преподавателите, които водят стажовете, до 10 септември 2021 г.

ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФИЛИ:

 

Специалност “Журналистика”, профил “Печат и агенционна журналистика”: до 15 септември 2021 г.

Гл. ас. д-р Лора Симеонова

Необходимите документи се изпращат на адрес lsimeonova@uni-sofia.bg.

Специалност “Журналистика”, профили "Радио" и “Телевизия”

Доц. д-р Жана Попова, гл. ас. д-р Петър Айолов

Заверяването на летните учебни практики ще се проведе на 9 септември от 10 ч. (от д-р П. Айолов) и на 13 септември от 9 ч. (от доц. д-р Ж. Попова) - в zoom.us
Колеги, молим ви да изпратите всички изисквани документи ден по-рано на адрес ztpopova@uni-sofia.bg , за да имаме време да ги прегледаме и да събеседваме върху тях на посочените дати. Поставяйте линкове към вашите изпълнени задачи или споделяйте файлове.

За 9.09 от 10 ч.
Topic: ФЖМК-Радио и телевизия-заверка на стажовете-Айолов
Time: Sep 9, 2021 10:00 AM
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/85183904118?pwd=T240ZWNEMTh6SkphR1pSNEl1cXRIQT09
Meeting ID: 851 8390 4118
Passcode: uyPyW6
За 13.09 от 9 ч.
Topic: Втора дата 13.09, 9 часа_лятна учебна практика
Time: Sep 13, 2021 09:00 AM
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85922583885?pwd=K3RrVXRrVWp2K2dxL3QvWTQ1TitaUT09
Meeting ID: 859 2258 3885
Passcode: 4q3cyL

Специалност “Книгоиздаване”:

Хон. преп. Гриша Атанасов

Необходимите документи се изпращат на grisha1@gmail.com

Специалност “Връзки с обществеността”

Гл. ас. д-р Никола Вангелов

Моля, изпратете необходимия набор документи (описан подробно на сайта на ФЖМК) на имейл адрес kvor25@gmail.com.

Лятна учебна практика

Голяма част от студентите започват работа по специалността още преди завършването си. Високата степен на професионална реализация се дължи и на уникалната система на професионални летни практики, апробирана и утвърдена от дълги години във ФЖМК.

Летните стажове с продължителност един месец са три за бакалавърската степен и са включени в учебния план на специалностите от професионалното направление. Те се провеждат в редакциите на различни медии, издателства, ВО и рекламни агенции. За студентите от специалността Журналистика се препоръчва учебните практики да бъдат проведени в медия, отговаряща на медийния им профил по време на следването.
По този начин студентите изграждат необходимите им умения, рефлекси, контакти, които им помагат при по-късната професионална реализация.

Специалността „Книгоиздаване” има разработени публични критерии за заверяване на лятна учебна практика.
Лятната учебна практика завършва с отчет, срещу който студентът получава заверка (подпис) от ръководителя на практиката. Основен критерий за признаване на пълноценно проведена практика, съответстваща на хорариум от 120 часа (0 + 120) по учебния план за ОКС “бакалавър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия.
Студентът трябва да представи на заверяващия следните документи:

1. Служебна бележка (Удостоверение) от медията (издателството), в която е проведен стажът;

2. Характеристика от прекия обучаващ в медията (издателството);

3. Личен отчет от студента/ката за проведения стаж (вкл. Оригинали на авторска продукция);

Студентите от І, ІІ и ІІІ курс получават писмо от ФЖМК. Официално писмо за лятна учебна практика Писмата се предават в редакциите (институциите), в които стажантите са на стаж. Летните стажове са през юли и август.