Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти

   

Цели на обучението във ФЖМК

Мисията на Факултета по журналистика и масова комуникация е да постига високо качество на обучение за студентите от различните специалности, произвеждащи високо квалифицирани кадри за системата на социалната комуникация. Те са активни, инициативни, взискателни и мобилни. Преподавателският състав се чувства отговорен за подобряване на качеството на образованието им.
Основна цел на управлението на качеството е непрекъснато да съчетава добри обучителни програми за професионалното направление с изследователска дейност и привличане на студентите в интерактивни форми на образование или в съвместни изследователски проекти.
Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност се организират така, че успешно да се приспособяват към динамично променяща се и силно конкурентна среда.
Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за сътрудничество.

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Участие в изследователски проекти

Учебни практики

Мобилност с цел обучение за студенти от ФЖМК

Професия и кариера