Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти

   

Нов сайт на ФЖМК

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация пусна нов сайт с по-удобен, модерен и достъпен дизайн. След 1 ноември 2021 г. ще намирате на него най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета. Очакваме вашите отзиви и препоръки за по-нататъшното му усъвършенстване.

Цели на обучението във ФЖМК

Мисията на Факултета по журналистика и масова комуникация е да постига високо качество на обучение за студентите от различните специалности, произвеждащи високо квалифицирани кадри за системата на социалната комуникация. Те са активни, инициативни, взискателни и мобилни. Преподавателският състав се чувства отговорен за подобряване на качеството на образованието им.
Основна цел на управлението на качеството е непрекъснато да съчетава добри обучителни програми за професионалното направление с изследователска дейност и привличане на студентите в интерактивни форми на образование или в съвместни изследователски проекти.
Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност се организират така, че успешно да се приспособяват към динамично променяща се и силно конкурентна среда.
Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за сътрудничество.

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Участие в изследователски проекти

Учебни практики

Мобилност с цел обучение за студенти от ФЖМК

Професия и кариера

Ръководство за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ

 

Попълването на електронните анкетни карти от студентите е изключително важно за оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план.След края на сесията преподавателите получават обобщени оценки под формата на проценти и средни стойности, което ще им даде възможност да подобрят своята работа.Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

Анкетата за студентска оценка на преподавателите е активна последните три седмици от семестъра. По време на изпитната сесия анкетата няма да е активна.
Студентската оценка е анонимна и индивидуалните отговори на студентите няма да се предоставят на преподавателите.