Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Обучавани студенти

   
  • Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2014/2015 г. е 1575
  • Общият брой на студентите редовно и задочно обучение бакалаври е 1086
  • Общият брой на студентите редовно обучение бакалаври е 739
  • Общият брой на студентите задочно обучение бакалаври е 347
  • Общият брой на студентите задочно обучение магистри е 392
  • Общият брой на докторантите е 97

 

  Журналистика - Редовно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
  І курс 79
  ІІ курс 71
  ІІІ курс 66
  ІV курс 68
  Журналистика - Редовно обучение: 2014/2015 г.
Чуждестранни студенти
Бакалаври
  І курс 9
  ІІ курс 2
  ІІІ курс 3
  ІV курс 3
  Журналистика - Задочно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
  І курс 46
  ІІ курс 49
  ІІІ курс 44
  ІV курс 39
  Връзки с обществеността - Редовно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
  І курс 71
  ІІ курс 66
  ІІІ курс 68
  ІV курс 71
  Връзки с обществеността
Чуждестранни студенти - Редовно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
  І курс 3
  ІІ курс 2
  ІІІ курс 1
  ІV курс 3
  Връзки с обществеността – Задочно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
  І курс 37
  ІІ курс 52
  ІІІ курс 50
  ІV курс 30
  Книгоиздаване - Редовно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
  І курс 40
  ІІ курс 45
  ІІІ курс 35
  ІV курс 35
  Книгоиздаване - Редовно обучение: 2014/2015 г.
Бакалаври
Чуждестранни студенти
  І курс -
  ІІ курс -
  ІІІ курс -
  ІV курс -
     

Брой обучавани студенти в образователно-квалификационна степен
“магистър” за учебната 2014/2015 година

Магистърска програма

 

Курс

Продуцентство и креативна индустрия - 2 сем.

І

11

ІІ

-

Международна журналистика – 2 сем.

 

5

 

-

Реклама и публична комуникация

 

22

 

-

Лайфстайл журналистика – 2 сем.

 

6

 

-

Журналистика и медии

 

39

 

23

Електронни медии

 

6

 

13

Преса и медии

 

10

 

14

Продуцентство и креативна индустрия - 3 сем.

 

17

 

10

Международна журналистика – 3 сем.

 

14

 

9

Спортна журналистика

 

20

 

8

Връзки с обществеността

 

58

 

55

Креативна комуникация

 

6

 

12

Книгоиздаване през ХХІ век

 

11

 

8

Лайфстайл журналистика – 3 сем.

 

-

 

9

Онлайн журналистика и медии

 

-

 

4

І курс 225
  II курс 167

 

Брой обучавани докторанти в образователна и научна степен "доктор"
през учебната 2014/2015 година

  • Общият брой на докторантите редовна форма на обучение е 93
  • Общият брой на докторантите задочна форма на обучение е 1
  • Общият брой на докторантите свободна форма на обучение е 3