Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Обучавани студенти

   
  • Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2017/2018 г. е1280
  • Общият брой на студентите редовно и задочно обучение бакалаври е 949
  • Общият брой на студентите редовно обучение бакалаври е 705
  • Общият брой на студентите задочно обучение бакалаври е 244
  • Общият брой на студентите задочно обучение магистри е 253
  • Общият брой на докторантите е 78

 

  Журналистика - Редовно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
  І курс 99
  ІІ курс 88
  ІІІ курс 64
  ІV курс 67
  Журналистика - Редовно обучение: 2017/2018 г.
Чуждестранни студенти
Бакалаври
  І курс -
  ІІ курс -
  ІІІ курс -
  ІV курс -
  Журналистика - Задочно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
  І курс 19
  ІІ курс 41
  ІІІ курс 37
  ІV курс 32
  Връзки с обществеността - Редовно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
  І курс 82
  ІІ курс 73
  ІІІ курс 67
  ІV курс 56
  Връзки с обществеността
Чуждестранни студенти - Редовно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
  І курс -
  ІІ курс -
  ІІІ курс -
  ІV курс -
  Връзки с обществеността – Задочно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
  І курс 31
  ІІ курс 25
  ІІІ курс 32
  ІV курс 27
  Книгоиздаване - Редовно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
  І курс 20
  ІІ курс 31
  ІІІ курс 34
  ІV курс 24
  Книгоиздаване - Редовно обучение: 2017/2018 г.
Бакалаври
Чуждестранни студенти
  І курс -
  ІІ курс -
  ІІІ курс -
  ІV курс -
     

Брой обучавани студенти в образователно-квалификационна степен
“магистър” за учебната 2017/2018 година

Записани по магистърски програми 2016/2017

Магистърска програма

 

ДП

 

 

Пл.

 

 

Общо

 

 

Продуцентство и креативна индустрия (2 семестъра)

 

 

4

 

 

12

 

 

16

 

 

Международна журналистика (2 семестъра)

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

Реклама и публична комуникация

 

 

2

 

 

11

 

 

13

 

 

Журналистика и медии

 

 

2

 

 

23

 

 

25

 

 

Медиен дизайн

 

 

1

 

 

7

 

 

8

 

 

Връзки с обществеността

 

 

4

 

 

28

 

 

32

 

 

Международна журналистика (3 семестъра)

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

Спортна журналистика

 

 

5

 

 

5

 

 

10

 

 

летен прием:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативна комуникация

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

 

Онлайн журналистика и медии

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

Записани по магистърски програми: 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистърска програма

 

 

ДП

 

 

Пл.

 

 

Общо

 

 

Продуцентство и креативна индустрия (2 семестъра)

 

 

4

 

 

18

 

 

22

 

 

Реклама и публична комуникация

 

 

4

 

 

10

 

 

14

 

 

Журналистика и медии

 

 

3

 

 

17

 

 

20

 

 

Медиен дизайн

 

 

1

 

 

9

 

 

10

 

 

Връзки с обществеността

 

 

5

 

 

41

 

 

46

 

 

Спортна журналистика

 

 

1

 

 

12

 

 

13

 

 

Брой обучавани докторанти в образователна и научна степен "доктор"
през учебната 2017/2018 година

  • Общият брой на докторантите редовна форма на обучение е 78
  • Общият брой на докторантите задочна форма на обучение е 1
  • Общият брой на докторантите свободна форма на обучение е 3