Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Обучавани студенти

   
  • Общият брой на обучаваните студенти през учебната 2013/2014 г.
  • Общият брой на студентите редовно и задочно обучение бакалаври е 1004
  • Общият брой на студентите редовно обучение бакалаври е 701
  • Общият брой на студентите задочно обучение бакалаври е 303

 

  Журналистика - Редовно обучение: 2013/2014 г.
Бакалаври
  І курс 69
  ІІ курс 60
  ІІІ курс 63
  ІV курс 69
  Журналистика - Редовно обучение: 2013/2014 г.
Чуждестранни студенти
Бакалаври
  І курс 2
  ІІ курс 2
  ІІІ курс 4
  ІV курс 6
  Журналистика - Задочно обучение: 2009/2010 г.
Бакалаври
  І курс 45
  ІІ курс 30
  ІІІ курс 33
  ІV курс 37
  Връзки с обществеността - Редовно обучение: 2013/2014 г.
Бакалаври
  І курс 68
  ІІ курс 65
  ІІІ курс 69
  ІV курс 66
  Връзки с обществеността
Чуждестранни студенти - Редовно обучение: 2013/2014 г.
Бакалаври
  І курс 2
  ІІ курс 1
  ІІІ курс 3
  ІV курс 3
  Връзки с обществеността – Задочно обучение: 2013/2014 г.
Бакалаври
  І курс 45
  ІІ курс 41
  ІІІ курс 32
  ІV курс 40
  Книгоиздаване - Редовно обучение: 2013/2014 г.
Бакалаври
  І курс 45
  ІІ курс 36
  ІІІ курс 37
  ІV курс 32
  Книгоиздаване - Редовно обучение: 2013/2014 г.
Бакалаври
Чуждестранни студенти
  І курс -
  ІІ курс -
  ІІІ курс -
  ІV курс -
     

Брой обучавани студенти в образователно-квалификационна степен
“магистър” за учебната 2013/2014 година

 

Брой обучавани докторанти в образователна и научна степен "доктор"
през учебната 2012/2013 година

  • Общият брой на докторантите редовна форма на обучение е 66
  • Общият брой на докторантите задочна форма на обучение е 1
  • Общият брой на докторантите свободна форма на обучение е 5