Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Кандидатстудентски курсове

   

Кандидатстудентски курс за Факултета по журналистика и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира подготвителен курс за желаещите да кандидатстват през 2018 г. в ОКС „Бакалавър” в специалностите: ЖУРНАЛИСТИКА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КНИГОИЗДАВАНЕ.
Разпис на лекциите 27, 28 януари и 3, 4 февруари 2018 г. от 10 до 18.30 ч.

Разпис на лекциите - втора група
Курсът съдържа лекции на следните теми:

Актуални тенденции в пресжурналистиката
Съвременна радиосреда
Съвременна телевизионна среда
ПР и медии
Книгата в системата на медиите
Вътрешнополитически теми в медиите
Водещи външнополитически теми
Актуални проблеми на съвременната култура
Актуални проблеми на съвременната икономика
Методически указания за успешно полагане на изпитите
Обсъждане на писмените работи.

Писане по зададена тема

Писмените работи ще бъдат проверявани и оценявани от преподаватели от ФЖМК.

Продължителност

24 лекционни часа и разработване, оценяване на две писмени работи по зададени теми.

Цена: 280 лв.

Курсът ще се проведе два пъти.

Първи път: на 25, 26 ноември и 2, 3 декември 2017 г. от 10 до 18.30 ч.

Заплащане и записване от 2 октомври до 24 ноември 2017 г.

Втори път: на 27, 28 януари и 3, 4 февруари 2018 г. от 10 до 18.30 ч.

 

Заплащане и записване от 8 януари до 26 януари 2018 г.

В брой в касата на ФЖМК – ул. „Московска” № 49, каб.10 –
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.30 до 15.30 ч.

По банков път – в банков клон на всяка търговска банка /без БНБ/ по банковата сметка на СУ „Св.Климент Охридски”
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG96613100174301
Банка: БНБ
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св.Климент Охридски” – ФЖМК
Задължено лице: трите имена на участника в курса
Основание за плащане: кандидатстудентски курс
Платилите по банков път е необходимо да изпратят копие от платежното нареждане на имейл: nikolova.ani@abv.bg / при изпращане на имейла, моля пишете трите имена на участника в курса и телефон за връзка/
или на факс: (+359 2) 986 17 24
Платилите по банков път се записват на тел.: 02/9308 226
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. – 14.00 до 16.00 ч.