Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Кандидатстудентски курсове

   

Кандидатстудентски курс за Факултета по журналистика и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира подготвителен курс за желаещите да кандидатстват през 2019 г. в ОКС "Бакалавър" в специалностите ЖУРНАЛИСТИКА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА и КНИГОИЗДАВАНЕ.
Цена: 280 лв.
Курсът ще се проведе на 16, 17 и 23 и 24 февруари 2019 г. от 10,00 до 17,00 ч.

Подготвителният кандидатстудентски курс към ФЖМК предлага лекции, които запознават кандидат-студентите със спецификите при отразяването в медиите на актуални теми от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот. В програмата са включени и лекции с указания за полагане на писмения и устния изпит. Предвидени са два модула за писане по зададена тема (вече теглeна на предходни изпити), които траят 3 астрономически часа като реалния изпит. Двата аргументативни текста, които кандидат-студентите ще създадат, се проверяват от преподавател, който е проверител и в кандидатстудентската кампания, а след това резултатите се обсъждат с друг преподавател. По този начин се осигурява двойна експертиза при оценяването на писмените работи. Предвидени са указания и тренинги за формулиране на отговор на устния изпит.

В подготвителния курс участват преподаватели във Факултета по журналистика и масова комуникация, които имат дългогодишен опит в комисиите за писмения и устния изпит по журналистика.
Информация за програмите на писмения и устния изпит по журналистика.

Заплащане и записване: от 4 до 15 февруари (включително) 2019 г.
В брой в касата на ФЖМК – ул. „Московска” № 49, каб.10
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.30 до 15.30 ч.

По банков път – в банков клон на всяка търговска банка /без БНБ/ по банковата сметка на СУ „Св.Климент Охридски”
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG96613100174301
Банка: БНБ
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св.Климент Охридски” – ФЖМК
Задължено лице: трите имена на участника в курса
Основание за плащане: кандидатстудентски курс
Платилите по банков път е необходимо да изпратят копие от платежното нареждане на имейл: aivanovan@uni-sofia.bg / при изпращане на имейла, моля пишете трите имена на участника в курса и телефон за връзка/
Платилите по банков път се записват на тел.: 02/9308 226, 02/9308 214
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и 14.00 до 16.00 ч.

ПРОГРАМА
Подготвителен кандидатстудентски курс
(16 и 17 февруари, 23 и 24 февруари 2019 г.)
Факултет по журналистика и масова комуникация
ул. „Московска“ №49, 1. етаж

16.02.2019 (събота)

10.00 – 11.30 ч.

 

Академични профили. Общи критерии за оценка на писмения и устния изпит

проф. д-р Веселина Вълканова

 

11.45 – 13.15 ч.

 

Указания за полагане на писмения изпит

проф. д.н. Андреана Ефтимова

 

13.15 – 14.00 ч.

 

45 минути почивка

 

14.00 – 17.00 ч.

 

Писане по зададена тема

17.02.2019 (неделя)

10.00 – 11.30 ч.

 

Съвременни световни медии

проф. д.ф.н. Милко Петров

 

11.45 – 13.15 ч.

 

Българската медийна среда

доц. Георги Лозанов

 

13.15 – 14.00 ч.

 

45 минути почивка

 

14.00 – 17.00 ч.

 

Писане по зададена тема

23.02.2019 (събота)

 

10.00 – 11.30 ч.

 

Информационни източници

доц. д-р Орлин Спасов

 

11.45 – 13.15 ч.

 

Структуриране на устното изложение. Комуникативни техники и умения

гл. ас. д-р Мая Василева

 

13.15 – 14.00 ч.

 

45 минути почивка

 

14.00 – 16.00 ч.

 

Указания за полагане на устен изпит - тренинги

доц. д-р Ефрем Ефремов

 

24.02.2019 (неделя)

10.00 – 12.00 ч.

 

Обсъждане на писмените работи

гл. ас. д-р Марин Бодаков