Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Кандидатстудентски курсове

   

Кандидатстудентски курс за Факултета по журналистика и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира подготвителен курс за желаещите да кандидатстват през 2019 г. в ОКС "Бакалавър" в специалностите ЖУРНАЛИСТИКА и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Цена: 280 лв.
Курсът ще се проведе на 16, 17 и 23 и 24 февруари 2019 г. от 10,00 до 17,00 ч.
Заплащане и записване: от 4 до 15 февруари (включително) 2019 г.
В брой в касата на ФЖМК – ул. „Московска” № 49, каб.10
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.30 до 15.30 ч.

По банков път – в банков клон на всяка търговска банка /без БНБ/ по банковата сметка на СУ „Св.Климент Охридски”
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG96613100174301
Банка: БНБ
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св.Климент Охридски” – ФЖМК
Задължено лице: трите имена на участника в курса
Основание за плащане: кандидатстудентски курс
Платилите по банков път е необходимо да изпратят копие от платежното нареждане на имейл: aivanovan@uni-sofia.bg / при изпращане на имейла, моля пишете трите имена на участника в курса и телефон за връзка/
Платилите по банков път се записват на тел.: 02/9308 226 –
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. – 14.00 до 16.00 ч.