Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Кариери, стажове, стипендии

   
internship21

Стажантска програма на НАТО
Поредното 19-то издание на Стажантската програма на НАТО за 2022 г. чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) е отворено за кандидатстване от 17.03.2021 г. до 02.05.2021 г. Стажовете ще се проведат през 2022 г.
Стажантската програма на НАТО предоставя възможност всяка година приблизително 60 (шестдесет) стажанти да работят в различни структури на Алианса за период от 6 месеца. Стажовете стартират през месеците март и септември.
Основни цели на програмата (NATO Internship Programme) са осигуряване на достъп на стажантите до общността на НАТО и до най-новите теоретични и технически достижения на организацията, формиране на персонал с разнородни професионални умения и разширяване на познанията за НАТО в страните-членки, в една по-балансирана светлина.
Кандидатите за програмата следва да отговарят на следните условия:

 • Да притежават българско гражданство или гражданство на друга ДЧ на Алианса;
 • Да са навършили 21 години;
 • Да са студенти, завършили успешно 2-ри курс на обучението си и да са записани в 3-ти курс или да са завършили висшето си образование (дипломирани) преди по-малко от една година;
 • Да владеят един от двата официални езика на НАТО: английски или френски език на ниво Proficiency; желателно е да ползват и втория официален език на работно ниво - Working knowledge.

Необходимите документи за кандидатстване са: надлежно попълнен формуляр, автобиография и мотивационно писмо.
Заявленията се подават чрез онлайн платформа за набиране на кандидати за конкретни стажантски позиции.
Стажантите получават месечно възнаграждение от НАТО, което не е освободено от данъци. Пътните разходите се възстановяват след представяне на разходо-оправдателни документи до определен лимит.
На посочените по-долу адреси може да бъде намерена подробна информация за условията на стажантската програма, информация за свободните стажантски позиции, начините за кандидатстване, правата, задълженията и отговорностите на бенефициентите по програмата:
NATO Internship Programme:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182429.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
https://nato.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=en

booycamp

Летен курс за студенти на Фондация Бакала (Чехия)

Journey: Journalism Bootcamp е интензивен 10-дневен летен курс по журналистика, предназначен за чешки и чуждестранни студенти. Следващото издание на програмата Journey ще се проведе от 5 до 15 август 2021 г. в Прага, Чехия.
Срок за кандидатстване 30 април 2021 г.

Програмата има за цел да осигури на начинаещите журналисти обучение в реални условия, което ще им помогне да преследват успешна кариера. Курсът представлява комбинация от лекции и упражнения, в които студентите ще се учат чрез практика под ръководството на журналисти от водещи международни новинарски организации. Гостували са лектори от BBC, Bloomberg, CNN, New York Times, ProPublica, Reuters, Storyful, Mashable.com и Wall Street Journal. Сред нашите лектори са били няколко носители на наградата "Пулицър", като Сиймор Хърш, Джеси Айзингер, Чарлз Орнщайн и Трейси Уебър.

За кого е предназначена програмата

Студенти по журналистика или медийни науки, които са завършили поне два семестъра университетско образование (или обучение във висши/професионални училища по журналистика) и които проявяват силен интерес към репортажите и писането на новини. Студенти от сродни учебни програми, които проявяват задълбочен интерес към журналистиката и имат професионален опит в областта на журналистиката. Кандидати от следните държави: Босна и Херцеговина, България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Обединеното кралство, Украйна, Съединените американски щати.

Студентите, приети в програмата, ще получат пълна стипендия, покриваща разходите, свързани с участието им в програмата. Стипендията покрива разходите за настаняване и храна, пътните разходи, разходите, свързани с визите, и учебните материали. Работният език на програмата е английски и от студентите се очаква да владеят английски език на много добро ниво.
Критерии за участие, допълнителна информация и кандидатстване на сайта на фондацията.

staj_min2021

Студентски стажове в държавната администрация

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация. По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3300 стажа.

В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в 73 структури на държавната администрация.Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 9 май 2021 г.

Фондация „Радостина Константинова“ обявява национален конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката

rad

Стипендията в размер на 1 000 лева се присъжда ежегодно за постижения в областта на журналистиката на студент от профилите „Печат“, „Радио“ и „Телевизия“.

Носителят на стипендията се определя от комисия в състав от трима души – един представител на Фондация „Радостина Константинова“, преподавател от Факултета по журналистика и масови комуникации и бивш стипендиант на Фондацията. Критериите за оценяване са творчески постижения в журналистика (сътрудничество в медии, летни стажове и практически занятия във Факултета по журналистика и масови комуникации), изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема и/или публикации в медиите, както и годишен успех от следването над 4.50.

Документи за кандидатстване:

 1. Уверение за успех;
 2. Кратка автобиография и мотивационно писмо;
 3. Изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема през предходната година; публикации в медиите ще се считат за предимство.

Кандидатите ще бъдат оценени по документи.

Документите се подават на адреса на Фондация „Радостина Константинова“: София, район „Триадица“, ул. „Христо Белчев“ № 1 или на и-мейл адрес: zina.sokolova@gmail.com

Срокът за подаване на документите е 5 май 2021 г.

Участие в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“

NovPatVPrepodavaneto

Програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” подготвя завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да станат учители за период от две години. През това време участниците в програмата получават менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, както и достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая. Всички учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” притежават или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, се осъществява в сътрудничество с университети – партньори,
Всеки желаещ може да подаде кандидатурата си за участие в програмата до 25 март през сайта ни - https://zaednovchas.bg/participant/

gete

Гьоте-институт търси сътрудник за регионалния си проект Медиен инкубатор
за периода от 01.03.2021 до 15.12.2021 (прибл. 20 часа седмично) със заплащане на почасова база.

Профил на задачите:
Организиране на няколкодневно обучение за журналисти на тема Медийно отразяване на малцинствата – обучението ще се проведе в София;
Координиране и съгласуване на дейностите на участващите Гьоте-институти в Югоизточна Европа;
Координация на презентирането на проекта в региона: редакторска дейност за уебстраницата на проекта (съдържание, авторски права, преводи), комуникация и социални медии;
Създаване на менторска програма за участниците;
Изграждане на мрежа на възпитаниците (алумни) на проекта;
Организационни дейности в рамките на проекта.
Профил на изискванията:
Журналистическо образование и професионален опит;
Опит в писане и редактиране на текстове;
Опит и много добро познаване на дигиталните медии (сайтове и социални медии);
Висок афинитет към темата Интеграция и права на малцинствата;
Опит в сферата на комуникацията към културни проекти;
Отлични организационни и комуникативни умения;
Структуриран и организиран метод на работа;
Способност за работа в екип и самоувереност;
Висока готовност за сътрудничество;
Български като майчин език;
Много добри познания по английски език (C1)
Владеенето на немски език е предимство.
Ние Ви предлагаме:
Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.
Предлагаме ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост, многообразие и любознателност. Предлагаме Ви гъвкавост на работното време и работното място.
Очакваме вашата кандидатура, независимо от вашата националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. Особено насърчаваме да изпратят документите си кандидати, на които българския или немския език не са майчини, както и кандидати, застрашени от всякакъв вид социална маргинализация. При еднаква квалификация, на кандидатурите от хора с увреждания ще се обърне специално внимание. Моля, изпратете Вашата изчерпателна кандидатура с автобиография, сертификати и евентуални препоръки със заглавие "Media Incubator" до 20 февруари 2021 г. (ден на получаване) в PDF-формат на: deniza.sergeeva@goethe.de
Моля, комплектовайте документите си във файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Свободни позиции в Дигитален отдел на Медия Дайрекшън ОМД

mdd001

Медия Дайрекшън ОМД е една от най-големите агенции за пълно медийно обслужване. Известна е с отличното си познаване и опит на българския медиен пазар, както и с изключително борбения дух на екипа и високото ниво на качество на предоставяните услуги. За своя Дигитален отдел търсим младши специалисти и стажанти. Обща характеристика на длъжността:

 • - Следи развитието на дигиталния пазар;
 • - Помага за изготвяне на конкретни медийни планове с оптимизирани медийни показатели, съобразени с медийната стратегия;
 • - Настройва на кампании в съответните платформи;
 • - Изготвя медийни оценки на кампании на клиенти на агенцията и на техни конкуренти;
 • - Координира сроковете и техническите изисквания за реклама с клиенти, агенции и подизпълнители;
 • - Контролира разходите по кампаниите на дадения клиент; Ние предлагаме: обучение, почасово / гъвкаво работно време, дистанционна работа

Очакваме вашето CV на office@mediadirection.bg до 26 февруари 2021 г.

era

Издателство ЕРА търси редактор
Издателство ЕРА вече 25 години радва българските читатели с книги от световни автори в различни жанрове. В нашия екип има отворена позиция за редактор - подбор заглавия. Длъжността обхваща следните дейности:

 • подбиране и четене на заглавия от каталози на световните издателства и литературни агенции;
 • участие в изработване на издателската програма;
 • писане на текстове, свързани с планираните за публикуване книги;
 • водене на кореспонденция с партньорите на издателството;
 • участие в премиери и кампании на издателството, както и в панаири на книгата.

Кандидатът да е дипломиран в специалностите книгоиздаване, филология, библиотечно-информационни науки. Задължително ползване на английски език на много добро ниво, втори чужд език е преимущество. Кандидатът трябва да притежава изключителна грамотност и писмена култура. Да има отношение към книгите и да обича да чете.
Предлагаме добре заплатена творческа работа в отлична работна среда.
Срок за кандидатстване - 24 февруари 2021 г. на decheva@erabooks.net

na_news

Тримесечни стажове в младежка медия към Дружеството за ООН

Екипът на младежката онлайн медия към Дружеството за ООН в България те кани да се включиш в една от стажантските ни 3-месечни програми, които ще се проведат през 2021 г.
Какво те очаква?
Тримесечен неплатен стаж – дистанционно или на живо, без значение къде по света се намираш;
Обучение на теми, свързани с медиите и социалните мрежи, както и с международните отношения;
Работа по теми, избрани от теб според твоите предпочитания;
Съдействие, подкрепа и обратна връзка от екипа;
Сертификат след успешно приключване на стажа;
Възможност за кариерно развитие в екипа на UNA News България;
Вълнуващи истории от дълбоките води на целия свят.
Какво очакваме ние?
Да си студент в специалности като журналистика, право, международни отношения, политология, балканистика, история, филология и др.
Да имаш интерес към темите, свързани с работата на ООН – цели за устойчиво развитие, мир и сигурност, международни и глобални въпроси, права на човека, младежка работа, бежанци, България в ООН и др.
Да имаш желание да се развиваш в сферата на медиите;
Да направиш 10 материала в рамките на 3-месечния стаж;
Да владееш или ползваш поне един чужд език, тъй като много често източниците, които ползваме, са на чужди езици.
Кога можеш да започнеш?
Първата стажантска програма ще се проведе в периода между март и юни 2021 г.
Втората стажантска програма ще се проведе в периода между септември и декември 2021 г.
За регистрация в нашата стажантска програма, моля попълни формата за кандидатстване.
Краен срок за кандидатстване: 23:59 ч. на 19 февруари 2021 г.

astron

Търси се: Популяризатор на науката в Института по астрономия на БАН

Институтът по астрономия на БАН търси популяризатор/научен журналист, който да работи за популяризация на проектите му в публичното пространство - социални и традиционни медии, научни събития и фестивали.

Търсим журналист или студент по журналистика с интерес към науката/астрономията и желание за развитие в тази област, който да създава и помага в създаването на прес-съобщения, популярни статии, клипове, събития, постове в социални и традиционни медии; да помага за участие, организиране и провеждане на популяризационни събития.
Желателно е бъдещият колега да живее в София. Предлагаме гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи, много конкурентно заплащане - съвкупност от заплата+осигуровки и проектни хонорари, и много много интересна работа!

Институтът по астрономия е един от най-активните и с най-много публикации в престижни журнали в БАН. В момента ръководим два обекта от Националната пътна карта за научна инфраструктура, един проект по Хоризонт 2020, и редица други по-малки проекти. Наскоро започнахме работа по създаване на първия в България професионален радиотелескоп. В допълнение, през 2021 година Националната астрономическа обсерватория Рожен празнува 40-годишен юбилей. Редовно участваме в Софийския фестивал
на науката и много други подобни инициативи.
Потенциалните кандидати могат да пишат на доц. Камен Козарев на kkozarev@astro.bas.bg.

Adenauer Scholarships Summer Semester

Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“

Медийната програма на Фондация „Конрад Аденауер“ за Югоизточна Европа отново кани за участие в своята програма за стипендии за летния семестър на 2021 г.
студенти от бакалавърската и магистърската степен.
Изисквания за стипендията:

 • Студенти по журналистика от 2-ра академична година за бакалаври и от1-ва академична година за магистри нататък;
 • Академични резултати над средното равнище;
 • Изразен интерес към социалните и политическите проблеми;
 • Съпричастност с ценностите на Фондация „Конрад Аденауер“ (демокрация, свобода, върховенство на закона, плурализъм, солидарност, европейско обединение);
 • Готовност за активно участие в събития на Фондация „Конрад Аденауер“ и ангажираност към мрежата на студенти от Фондация „Конрад Аденауер“;
 • Желателен е опит в доброволчеството;
 • Много добро владеене на английски и в идеалния случай на немски;
 • След всяка академична година студентите трябва да представят кратък доклад за своето академично развитие и своите дейности в рамките на стипендията;

Двустепенен процес на подбор:
1. Избор въз основа на следните документи:

 • CV в таблична форма;
 • Мотивационно писмо;
 • Документи за завършени курсове и / или сертификати за изпити;
 • Доказателство за владеене на език;
 • Препоръчително писмо от университетски преподавател.

2. Лично интервю на английски или немски език
Краен срок за кандидатстване: 8 февруари 2020 г. на media.europe@kas.de