Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Академичен състав

   

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА

Проф. дсн Петранка Филева икономика на масмедиите,
управление на медиите, икономическа журналистика
Проф. дн Любомир Стойков култура и медии,бизнескомуникация
Проф. д-р Здравка Константинова история на българската журналистика,
политическа визуална сатира, история на рекламата
Доц. д-р Луливера Кръстева социални конфликти,
вътрешна политика и журналистика
Проф. д-р Мария Нейкова теории за международните отношения,
Балканите в съвременните международни отношения
Доц. д-р Светлозар Кирилов социология
Доц. д-р Мария Дееничина съвременна българска журналистика,
малцинства и журналистика
Доц. д-р Мария Попова теория на журналистиката и медиите, теория на медиите, изкуство и медии, арт журналистика
Доц. д-р Бисер Златанов медиен мениджмънт (упр)бизнес комуникация (упр)обща икономическа теория (упр)
Гл. ас. д-р Ясен Бориславов история на българската журналистика, гурме и медии, майсторски клас
Ас. д-р Ралица Ковачева световната политика в медиите

 

ПРЕСЖУРНАЛИСТИКА И КНИГОИЗДАВАНЕ

Проф. д-р Веселина Вълканова графичен дизайн, медиен дизайн,
медиа (преса), дизайн на книгата, графичен дизайн и комуникация
Проф. д-р Грета Дерменджиева компютърно опосредствана комуникация, онлайн журналистика
издателски системи, медия (печат)
Проф. д-р Тотка Монова теория и практика на текста, жанрове в печата
Доц. дн Андреана Ефтимова медиен език и стилове на писане, невербална комуникация, психолингвистика, култура на писането и стилове в общуването
Доц. д-р Ефрем Ефремов теория и практика на текста (редактиране), типология на списанието, спортна журналистика
Доц. Георги Лозанов теория на културата, пресфотография
Гл. ас. д-р Димитър Найденов пресжурналистика, учебна практика
Гл. ас. д-р Иво Пиперков информатика и информационни технологии
Гл. ас. д-р Марин Бодаков публицистика и художествена критика,
учебна практика
Гл. ас. д-р Юлия Йорданова социология на книгата, електронни книги, детско книгоиздаване, публикуване на литература в интернет

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

Проф. дсн Снежана Попова радиокомуникация, радио реклама
Доц. д-р Орлин Спасов междукултурна комуникация, приложна семиотика
Доц. д-р Вяра Ангелова радиосистеми, медии и ВО (радио),
практикум в радиото
Доц. д-р Венцеслав Димов радио и музикално наследство
Гл.ас. д-р Лъчезар Точев радиожанрове (журналистика), учебно студио
Доц. д-р Светлана Божилова тв език, учебно студио, експериментално студио, тв системи
Гл. ас. д-р Жана Попова електронни медии, учебно студио,
художествени жанрове в телевизията

КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Проф. д-р Минка Златева комуникативни умения, медии (печат), писане за ПР
Проф. д-р Здравко Райков теория и история на връзките с обществеността, креативна комуникация, креативна индустрия
Проф. дфн Христо Кафтанджиев основи на рекламата, планиране на рекламна кампания, интегрирани маркетингови комуникации
Проф. д-р Венцеслав Бондиков методи за изследване на масовата комуникация,
маркетинг
Гл.ас. д-р Дияна Петкова народопсихология;
психология на комуникацията
Доц. д-р Николай Михайлов социология на публичната комуникация,етика и комуникации
Гл. ас. д-р Мирослава Ценкова комуникация за социални мрежи;
комуникативни аспекти на стимулиране на продажбите;
креативни практики;
изграждане на имидж (упр.)
Ст. ас. д-р Стилия-Фелиси Паунова социология,ПР по време на криза(упражнения)
Гл. ас. д-р Светослава Ковачева  
Гл. ас. д-р Никола Вангелов  

КОМУНИКАЦИЯ И АУДИОВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Проф. дфн Милко Петров чуждестранна журналистика, изграждане на имидж, съвременни световни медии
Проф. д-р Лилия Райчева-Коларова телевизионна комуникация, телевизионен процес, комуникативни умения (ТВ), медийна конвергенция, глобализация и нови медии, лайфстайл предавания в телевизията, специфика на медийната система, екранна изразна система, Screen Language, Media and PR Skills (TV)
Доц. д-р Теодора Петрова ТВ програмиране, нови медии, ТВ студио
Проф. д-р Чавдар Христов убеждаваща комуникация, комуникационен мениджмънт
Доц. д-р Поля Иванова история на телевизията, поведение пред камера
Доц. д-р Милена Цветкова съвременно световно книгоиздаване,
теория на четенето, книгата като медия
Доц. д-р Мануела Манлихерова радиоформати, реклама и ПР в радиото, реклама в медиите (радио)
Гл. ас. д-р Мая Василева телевизионно новинарство, учебно студио, продуцентство на комерсиални формати, практикум ТВ