Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Академичен състав

   

Нов сайт на ФЖМК

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация пусна нов сайт с по-удобен, модерен и достъпен дизайн. След 1 ноември 2021 г. ще намирате на него най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета. Очакваме вашите отзиви и препоръки за по-нататъшното му усъвършенстване.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА


Доц. д-р Светлозар Кирилов
ръководител на катедра

Социология
Преходът и медиите
Мултикултурализъм, малцинства и медии

Доц. д-р Бисер Златанов

Медиен маркетинг
Медиен мениджмънт
Основи на икономическата теория

Доц. д-р Мария Попова

Теория на журналистиката и медиите
Изкуство и медии
Теория на медиите

Доц. д-р Ралица Ковачева

Световната политика в медиите
Теории за международните отношения
Балканите в съвременните международни отношения
ТВ журналистика
Учебно студио – 2 (ТВ)

Доц. д-р Ясен Бориславов

История на българската журналистика

Гл. ас. д-р Екатерина Титова Станковски

Кино и медии
Култура и медии
Бизнес комуникация
Визуална култура в онлайн пространството

Проф. д-р Луливера Кръстева
гост-преподавател

Съвременна българска журналистика
Медиите и държавните институции
Социални конфликти
Медийни аспекти и социални конфликти


ПРЕСЖУРНАЛИСТИКА И КНИГОИЗДАВАНЕ


Проф. д-р Ефрем Ефремов
ръководител на катедра

Теория и практика на редактирането
Типология на списанието
Спортна журналистика

Проф. д.н. Андреана Ефтимова

Медиен език и стилове на писане
Езикови норми и кодификация
Стилистика
Невербална комуникация в обществото

Проф. д-р Веселина Вълканова

Графичен дизайн
Комуникационен дизайн

Проф. д-р Грета Дерменджиева

Компютърно опосредствана комуникация
Онлайн журналистика
Издателски системи
Редакционно-издателски системи

Проф. д-р Тотка Монова

Журналистически жанрове
Теория и типология на текста
Рефлексивна журналистика (нови техники за писане)

Доц. Георги Лозанов

Теория на културата
Пресфотография – 1
Теория и практика на фотоизображението

Гл. ас. д-р Антоан Божинов

Пресфотография – 2 (практикум)
Теория и практика на фотоизображението (упр.)
Медии и ВО (фото)

Гл. ас. д-р Георги Александров

Икономика на книгоиздаването
Учебно издателство - майсторски клас – 1
Учебно издателство – майсторски клас – 2

Гл. ас. д-р Димитър Найденов

Пресжурналистика

Гл. ас. д-р Лора Симеонова

Онлайн журналистика (упр.)
Пресжурналистика
Учебна редакция - майсторски клас – 3

Гл. ас. д-р Мая Стоянова

Графичен дизайн (упр.)
Комуникационен дизайн (упр.)
Оформление и техническо редактиране на книгата

Гл. ас. д-р Юлия Йорданова

Социология на книгата
Електронни книги
Детско книгоиздаване


РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ


Доц. д-р Орлин Спасов
ръководител на катедра

Медийни и комуникационни изследвания
Интернет култура

Проф. д.н. Венцеслав Димов

Музика в електронните медии
Музика в електронните медии (ТВ)
Управление на музикалната индустрия в онлайн среда

Доц. д.н. Вяра Ангелова

Радиокомуникация
Радиосистеми
Журналистическа етика
Звукова среда

Доц. д-р Жана Попова

Медиен анализ
Телевизионна култура и комуникация
Художествени жанрове в телевизията

Гл. ас. д-р Николай Колев

Учебно студио – 2 (ТВ)
Учебно студио – 3 (ТВ)
Експериментално студио
Писане и създаване на съдържание в дигиталните комуникации (практикум)
Дифузия на медийното съдържание

Гл. ас. д-р Петър Айолов

Телевизионен монтаж
Сценарно майсторство
Учебно студио – 3 (ТВ)
Експериментално студио


КОМУНИКАЦИЯ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РЕКЛАМА


Проф. дфн Христо Кафтанджиев

основи на рекламата, интегрирани маркетингови комуникации, семиотика на комуникацията

Проф. д-р Николай Михайлов

социология на публичната комуникация, съвременни социални теории, етика и комуникация

Доц. д-р Дияна Петкова

народопсихология, психология на комуникацията

Доц. д-р Мила Серафимова

теория и история на ВО, писане за ВО, стратегии и тактики на ВО, комуникация по време на криза

Доц. д-р Поля Иванова

история на телевизията, поведение пред камера, комуникативни умения (телевизия)

Гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

корпоративна онлайн репутация, комуникативни аспекти на стимулиране на продажбите, креативни практики

Гл. ас. д-р Никола Вангелов

рекламна кампания в медиите, интегрирани маркетингови комуникации (упр.), основи на рекламата (упр.), семиотика на комуникацията (упр.)

Гл. ас. д-р Стилия-Фелиси Паунова

теория на масовата комуникация, социална теория на масовата комуникация

КОМУНИКАЦИЯ И АУДИОВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ


Проф. д-р Теодора Петрова

ТВ програмиране и ТВ среда, стратегически комуникации и управление на съдържанието, контент маркетинг

Доц. д-р Милена Цветкова

съвременно световно книгоиздаване,
теория на четенето, книгата като медия,управление на информационните ресурси, стратегии на четене

Доц. д-р Мануела Манлихерова

радиоформати и програмиране, реклама и ПР в радиото, експериментално студио, комуникационни техники и умения, управление на медийно съдържание

Доц. д-р Симеон Василев

политическо лидерство в Европа, културно-исторически взаимовръзки и медийно съдържание, медийна екосистема, управление и съдържание на целеви аудитории, мениджмънт на кризи

Доц. д-р Светлана Станкова

изграждане на комуникационни ефекти, образът на врага в медиите, политически имидж, медиите в политиката

Гл. ас. д-р Калин Калинов
убеждаване и социално влияние, управление на масовите възприятия, комуникационен мениджмънт

Гл. ас. д-р Мая Василева

телевизионно новинарство, учебно студио, продуцентство на комерсиални формати

Ас. Анета Милкова

екранна изразна система, ТВ програмиране и ТВ среда, нови медии

Ст. пр. Цветан Пеневски

английски език