Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Честит 8 декември,скъпи студенти, докторанти и преподаватели!

vipusk_2016

 

Документи на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail: fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new


Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК
Студентски сайт на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС „Магистър“ 6 ноември - 26 ноември 2017
Учебни занятия на ОКС „Магистър“ 27 ноември - 15 декември 2017

ВАЖНО

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

Прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Магистърски програми за 2017-2018 учебна година

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение