Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Завърши випуск 2020 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

 

150621

В емблематичната зала 272 на Софийския университет 209 бакалаври и 113 магистри от випуск 2020 г. получиха дипломите си за висше образование. Дипломите си получиха и част от абсолвентите от випуск 2019 г., които заради пандемията миналата година нямаха възможност да завършат с тържествена церемония. Бяха връчени златни значки на двама абсолвенти, а 13 получиха грамоти.

Празникът бе открит от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова. Тя отправи своя поздрав към студентите, завършващи специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ от випуск 2019 г. и 2020 г. „За мен е удоволствие като преподавател и приятел да отпразнувам с вас постиженията ви“, каза проф. Вълканова и отбеляза, че всички заедно са имали дълго и невинаги леко пътуване. Тя изрази увереността си, че преподавателите на Факултета по журналистика и масова комуникация са се опитали да дадат най-доброто от световната наука и от практиките в областта на масмедиите, комуникациите, публикационните дейности. „Надявам се да сме ви преподали и онази най-важна част от образованието и преподаването – смисъла на това да се знае“, каза още деканът и призова най-младите си колеги да се осмелят да знаят и да действат, следвайки натрупаното познание.

Виж още

„Боледуват ли книгите?“ – студенти представиха нова учебна книга на специалност „Книгоиздаване“

Master's Degree Program in english: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION

The program aims to prepare qualified specialists in response to an emergency needed in the labor market of professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication that will grow globally.

The program provides students with the necessary theoretical knowledge and professional skills in the field of contemporary journalism and digital media, audiovisual communications, Public Relations, digital marketing communications and advertising.

It offers the following opportunities for specialization: profile "Digital Media", profile "PR in the Digital Age” and profile "Digital Advertising and Marketing".

The program aims to train and qualify professionals in response to an urgent need in the labor market for professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication. More

Защити на дипломни работи

Защитите на дипломни работи от юлската сесия за ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ ще се проведат по определен от катедрите график чрез платформата zoom.us на 28, 29 и 30 юли 2021 г. Разпределението и линковете ще бъдат публикувани своевременно.
Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

Изпитна сесия Бакалаври, редовно обучение, летен семестър - 14.06. - 09.07.2021 г.

Invitation for International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

Покана за Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+

Уважаеми колеги,
Във връзка с епидемичната ситуация и организацията на летния семестър на учебната 2020/2021 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Занятията на всички студенти от ОКС „бакалавър“ - задочно обучение, да се провеждат онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom. - Лекциите и упражненията на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение, както и всички занятия в ОКС „магистър“ се планират онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom. При забавено или намаляващо разпространение на инфекцията през летния семестър на учебната 2020/2021 г. имаме готовност за преминаване към хибридно или изцяло присъствено обучение. - Обучението в ОНС „доктор“ остава на дистанционен режим, при нормализиране на ситуацията ще бъдат организирани присъствени обучения, практикуми и консултации.

При неясноти, свързани с дистанционното обучение, моля прочетете Указанията за организацията на учебния процес и работата с платформите Мудъл и СУСИ (Система за управление на студентска информация )

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2021/2022 г.

The Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication invites authors to submit articles for its issue 28, year 2021 Researchers are invited to submit their original research articles 5 000 –7 000 words in length. Interested authors must consult the journal’s guidelines for manuscript submissions prior to submission. All submitted articles will be reviewed on a double-blind review basis. All manuscripts must be submitted through the online submission manager Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” or to gatanasov@uni-sofia.bg.
Deadline for submissions: 30 april 2021

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409 e-mail: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница
fjmc.eu

Важно: От 27 май 2021 г. се възстановява присъствената работа на администрацията на ФЖМК.

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове Учебни практики

АКТУАЛНО

График на учебния процес във ФЖМК за учебната 2020/2021 година
Преподавателска мобилност за академичната 2020/2021
Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“
Годишни такси за ОКС „Магистър“
ВАЖНО
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение