Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Проведе се Докторантският семинар на ФЖМК „Медии и комуникации“

Обръщение към абсолвентите на ФЖМК

Скъпи абсолвенти от випуск 2020,
Със съжаление трябва да Ви информирам, че планираната за 23 ноември в рамките на Климентовата седмица тържествена промоция на випуска се отлага поради епидемията. Очаквахме с нетърпение събитието, за да се видим в радостен и за нас, и за Вас миг и да обявим официално завършването на випуска. Надявам се да имаме тази възможност в началото на лятото, когато в рамките на Майските дни на културата на Софийския университет пренасрочваме промоциите за ОКС „бакалавър“ и „магистър“.
Колегите, защитили през юли 2020 г., които желаят да получат сега дипломите си, могат да го направят в сградата на ФЖМК по график.
На всички Вас честитя дипломирането, можете да се гордеете с постигнатите резултати и с придобитата образователна степен и то не от който и да е университет, а от Софийския университет!
Никога не забравяйте нашата Алма Матер, бъдете с нас и за в бъдеще – в следващи образователни и научни степени, като преподаватели, партньори, съмишленици и приятели!
Пожелавам Ви успешна реализация, удовлетворяващи кариери и щастлив живот!

На добър час!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

График за раздаване на дипломите на защитилите през юли 2020 г.:
ОКС "БАКАЛАВЪР"
Специалност "Журналистика"

  • понеделник - 23 ноември и 30 ноември
  • вторник - 24 ноември и 01 декември

Специалност "Връзки с обществеността"

  • сряда - 25 ноември и 02 декември
  • четвъртък - 26 ноември и 03 декември

Специалност "Книгоиздаване"

  • петък - 27 ноември и 4 декември

Дипломантите, които не са успели да се вместят в графика, могат да си получат дипломите след посочените дати.

Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемиологичната ситуация и на основание на решение на Факултетния съвет на ФЖМК от 12 ноември 2020 г., считано от 13 ноември 2020 г.,
ОПРЕДЕЛЯМ:
Зимният семестър да продължи и завърши в дистанционна форма на обучение. Лекциите, семинарните занятия и упражненията в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и в ОНС „доктор“ да се провеждат по изготвения график на семестъра в Moodle и/или чрез платформите за видеоконференция MS Teams или Zoom. Изпитните сесии да се проведат онлайн, както следва:
- ОКС „бакалавър“ - в периода 25.01-19.02.2021 г.
- ОКС „магистър“ - в периода 1-21.02.2021 г.
На основание на Заповед на Ректора № РД-19-465/23.10.2020 г., считано от 16 ноември 2020 г., служителите от ФЖМК работят присъствено и дистанционно по график.

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

Проведе се Общо събрание на Факултета по журналистика и масова комуникация

Състоя се международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ - 29-30.10.2020 г.

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция) - срок 10 декември 2020

Важно: Поради усложнената епидемиологична обстановка
администрацията на ФЖМК работи по график присъствено и дистанционно. Моля, използвайте служебните имейл адреси за връзка с нашите инспектори и служители.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, зимен семестър - 01.10.2020 г. - 22.01.2021 г.

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение, зимен семестър - 18.11.2020 г. - 30.12.2021 г.

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница

fjmc.eu

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Преподавателска мобилност за академичната 2020/2021

V Научна конференция на тема РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА: СМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ“

Излезе от печат сборникът „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век“

Награда на Столичната община за монографията „[авторски] СВИДЕТЕЛСТВА“ на гл.ас. д-р Антоан Божинов

Премиера на книгата „Лилия Райчева. Биобиблиография” от доц. д-р Милена Миланова
Излезе студентското списание „Улици“

Нова книга, дело на студентите по „Книгоиздаване“

Излезе научният сборник на докторанти от ФЖМК „Медии и комуникации“

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение