Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Официално откриване на новата учебна 2019/2020 година на 1 октомври 2019 г.

Официалното откриване на учебната година и връчване на студентските книжки на студентите в първи курс, редовно обучение ще се състои на 1 октомври от 13.00 часа.

13 зала - специалност Журналистика 61 зала - специалност Връзки с обществеността16 зала - специалност Книгоиздаване 17 зала - специалност Комуникационен мениджмънт

Очакваме ви!
Деканското ръководство на ФЖМК честити новата учебна 2019/2020 година и желае успех на всички студенти!

ФЖМК беше домакин на 12-ата Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019)

1000 София, ул. Московска 49

Деканат тел. 02/9861724

e-mail: fjmc@uni-sofia.bg

fjmc.uni@gmail.com

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487

Магистри и докторанти - тел. 029308409

Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

 

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Учебни практики

АКТУАЛНО

Допълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 г.

Настанителна кампания за учебната 2019/2020 г.
Годишни такси за ОКС „Магистър“

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение 01.10 - 20.10 2019 г.

ВАЖНО

Магистърски програми за 2019-2020 учебна година
Прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение