Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Документи на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail:
fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new

БДВО връчи годишната стипендия „Проф. Тодор Петев“

Завърши випуск 2017 г. на Факултета по журналистика и масова комуникаци

dipl2018

190 бакалаври и 118 магистри от випуск 2017 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ завършиха висшето си образование. Те получиха дипломите си на тържествена церемония в Аулата в Ректората. 87 са абсолвентите, които имат отличен успех, а един е пълен отличник. Виж още.

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202
Важно за кандидатстудентите:
За всички специалности на ФЖМК в ОКС Бакалавър за учебната 2018/2019 г., включително и новата специалност Комуникационен мениджмънт, документите се подават в Информационния център в Ректората, а за балообразуването се прави справка в сайта за кандидатстудентската кампания на СУ "Св. Климент Охридски".

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

Поправителна сесия - от 20 август до 7 септември 2018 г.

Държавен изпит - защити на дипломни работи - 23 и 24 юли

ВАЖНО
Подаване на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

Прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Магистърски програми за 2018-2019 учебна година

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение