Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Материали от Общото събрание на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведено на 8 ноември 2018 г.:
Протокол от Общото събрание на ФЖМК
Решения на Общото събрание на ФЖМК
Отчетен доклад на деканското ръководство за академичната 2017/2018 г.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail:
fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

Изпитна сесия ОКС Бакалавър, редовно обучение 21.01 - 15.02. 2019

Ръководство за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, задочно обучение 21.01 - 15.02. 2019

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2019 / 2020 г.

“Еразъм+” за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители

ВАЖНО

Магистърски програми за 2018-2019 учебна година

Прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.

Докторантски курсове във ФЖМК

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение