Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Тържествено връчване на дипломи
Тържественото връчване на дипломи на завършили ФЖМК през 2018 г. ще се състои на 7 юни 2019 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с начален час на официалната церемония 11.00 часа.
Дипломантите, желаещи да участват, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се запишат по телефона или имейла на инспекторите в отдел „Студенти“ - бакалаври и магистри до 22 април, за да бъдат предвидени. Участниците следва да се явят в Ректората в 9.30 часа в обявения ден, за да получат тоги и да заемат навреме места в залата.

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.
СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година. Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2019 г., 17:00 часа
Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат тел. 02/9861724

e-mail: fjmc@uni-sofia.bg

fjmc.uni@gmail.com

fjmk_new

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487

Магистри и докторанти - тел. 029308409

Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване
Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

Изпитна сесия ОКС Магистър, задочно обучение 03.06 - 23.06.2019

Представяне на сборник "Комуникация, медии, манипулация"

Ден на докторанта на катедра „История и теория на журналистиката“
Дискусия „Бъдещето на журналистиката“

Премиера на книгата „Финансиране на културните индустрии“ на проф. дсн Петранка Филева

Ръководство за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2019 / 2020 г.

“Еразъм+” за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители

ВАЖНО

Магистърски програми за 2018-2019 учебна година

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.

Докторантски курсове във ФЖМК
Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Европейски проект "Студентски практики"
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение