Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail: fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new


Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 9308487
Магистри и докторанти - тел. 9308409
Следдипломно обучение - тел. 9308202

Асоциация Алумни на ФЖМК
Студентски сайт на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО
Европейска програма “Еразъм+“ за учебната 2017/2018 г.
Изпитна сесия магистри 01.02 - 20.02.2017
Изпитна сесия бакалаври редовно обучение 23.01 - 17.02.2017
Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение

ВАЖНО
Записване на новоприети в ОКС "Магистър" - 22.02.2017 г. до 24.02.2017 г.
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Магистърски програми за 2016-2017 учебна година

Прием на докторанти за 2016-2017 учебна година

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

Документи на Общото събрание на ФЖМК, 17 ноември 2016 г.