Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Магистърски програми на ФЖМК: кандидатстване от 30 август до 28 септември 2021 г.

Докторска програма „Медии и комуникации“: кандидатстване септември-октомври 2021 г.

За организацията и начина на провеждането на учебните занятия през зимния семестър на академичната 2021/2022 г. във ФЖМК

Уважаеми колеги,
Поздравявам всички новоприети студенти и им желая академични успехи и незабравим и пълноценен студентски живот! Добре дошли във Факултета по журналистика и масова комуникация!
Създадохме организация за присъствено обучение през зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
Във връзка със заповед на Ректора на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ №РД19-279/23.07.2021 г. е определен Графикът на учебния процес за Факултета по журналистика и масова комуникация .
Разписите на лекциите в задочната форма на обучение вече са изготвени и публикувани на сайта, те ще се състоят в сградата на ФЖМК при спазване на всички епидемични мерки. Допълнително ще обявим графика на занятията на редовните студенти и на студентите от ОКС „магистър“.
Вече имаме опит и сме създали организация на работа при влошена епидемиологична обстановка. За ФЖМК тази ситуация, макар и потенциална за учебната 2020/2021 г., важи с голяма сила поради факта, че нашите курсове – редовно и задочно обучение, бакалавърски и магистърски програми – са значителни като брой студенти. Тъй като отсега не се знае каква ще е картината с разпространението на инфекцията през целия зимен семестър, работим върху следните варианти за провеждането на обучението:

  1. Присъствен вариант. Ако ситуацията позволява и има съответните решения на МЗ и МОН и съответната заповед на Ректора, във ФЖМК е организирано обучението в присъствен режим. Материалната и техническа база на Факултета са подготвени да осигурят пълноценното провеждане на занятията през цялата учебна година в традиционната им форма – лекции, семинари, упражнения и т.н., със съвместно присъствие на лектори и студенти във всички учебни програми. Факултетът е готов да осигури дезинфекция и средства, за да се сведе до минимум рискът от заразяване.
  2. Хибридна форма. При забавено или намаляващо разпространение на инфекцията в началото на зимния семестър на учебната 2021/2022 г. ще реорганизираме обучението както чрез пряко, физическо общуване на лектора със студентите, така и в съответната информационно-образователна онлайн среда (чрез Мудъл, Тиймс, Зуум и др. ). Тази форма е определена като хибридна, тъй като може да използва преимуществата както на присъствената, така и на дистанционната форми. Лекциите, които предполагат присъствие на целия курс или поток (а във ФЖМК курсовете наброяват 60-85 души), могат да се провеждат дистанционно посредством учебна онлайн среда. Упражненията или семинарите, които изискват работа в по-малки групи, могат да бъдат провеждани присъствено за лектора и студентите със спазването на необходимите санитарни мерки – достатъчно разстояние между студентите, дезинфекция на аудиториите, използване на предпазни маски и т.н.
  3. Дистанционна форма. И ФЖМК, и като цяло Софийският университет, положихме всички усилия да сведем до минимум риска за заразяване на своите студенти, служители и преподаватели, като успешно реорганизирахме своята дейност в дистанционна през академичната 2020/2021 г. За зимния семестър на учебната 2021/2022 г. ФЖМК има готовност отново да организира обучението дистанционно, ако е налице сериозна опасност за здравето на студенти, преподаватели и администрация, и ако епидемиологичната обстановка в страната се усложни. Това е особено наложително в една усложнена ситуация, защото:

- Курсовете във всички специалности са многочислени и събирането на едно място на повече хора рязко повишава риска от разпространение на зараза.
- Броят на залите е сравнително ограничен, за да намалим наполовина броя на студентите, обучаващи се в тях.
- В резултат на работата си през семестъра преподавателите създадоха и разшириха образователните си онлайн ресурси, които могат да бъдат полезни за обучението в дистационен режим през учебната 2021/2022 г.
Желая на всички студенти, преподаватели и администрация хубаво лято!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Журналистически семинар Media incubator на ФЖМК и Гьоте-институт

Поправителна сесия за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ - 16.08.2021г. – 03.09.2021 г.

Уважаеми колеги,

препоръчваме ви преди насрочената дата за изпит да се свържете със съответния преподавател за уточнения по неговото провеждане.Индивидуални протоколи за предстоящата поправителна сесия (16.08.2021г. – 03.09.2021 г.) ще се издават дистанционно. Студентите, които се нуждаят от индивидуален протокол, за да се явят на изпит, трябва да заплатят таксата за издаване на протокола чрез банков превод по сметката на Софийски университет:

БНБ - централно управление

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC: BN BG BG SD

В бордерото на основание се вписва: ФЖМК, Факултетен номер, ИП

Сканираното/снимано банково бордеро, както и наименованието на дисциплината, за която е необходим индивидуален протокол се изпращат:

за студентите ОКС „бакалавър“ - evelinh@uni-sofia.bg

за студентите ОКС „магистър“ - hvladova@uni-sofia.bg

DMC

Master's Degree Program in english: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION

The program aims to prepare qualified specialists in response to an emergency needed in the labor market of professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication that will grow globally.

The program provides students with the necessary theoretical knowledge and professional skills in the field of contemporary journalism and digital media, audiovisual communications, Public Relations, digital marketing communications and advertising.

It offers the following opportunities for specialization: profile "Digital Media", profile "PR in the Digital Age” and profile "Digital Advertising and Marketing".

The program aims to train and qualify professionals in response to an urgent need in the labor market for professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication. More

Adenauer Scholarships Summer Semester

Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“

Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“ стартира нова кампания за набиране на стипендианти от зимния семестър на 2021/2022 учебна година.

Стипендиите са предназначени за студенти по журналистика от ОКС „бакалавър“ и за магистри от всички специалности, които паралелно имат доказан ангажимент към медия.

Повече информация относно процеса за кандидатстване и критериите можете да намерите тук. Крайният срок за кандидатстване е 23.08.2021 на media.europe@kas.de.

Invitation for International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

Покана за Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409 e-mail: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница
fjmc.eu

Важно: От 27 май 2021 г. се възстановява присъствената работа на администрацията на ФЖМК.

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове Учебни практики

АКТУАЛНО

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“
Годишни такси за ОКС „Магистър“