Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Документи на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail:
fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new

Официално връчване на дипломи на завършили бакалаври и магистри

Официалното връчване на дипломи на завършили бакалаври и магистри от ФЖМК ще се състои на 1 юни 2018 г. в Аулата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски". Молим желаещите да участват в официалната церемония да се запишат в срок до 15 май при съответните инспектори в отдел"Студенти", по телефон или имейл. Каним завършилите да се явят между 9.30 и 10.30, за вземане тоги, официалната част започва в 11.00 часа

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО
Изпитна сесия ОКС Магистри - 1 юни - 20 юни 2018

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

ВАЖНО
Подаване на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии” – 1 фаза.

Прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Магистърски програми за 2017-2018 учебна година

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение