Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Открита е новата учебна година

02102017

Във ФЖМК бе открита тържествено новата учебна 2017/2018 година за студентите редовно обучение от специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail: fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new


Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК
Студентски сайт на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

„Жени и журналистика“ - дискусия и обучение във ФЖМК
Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Учебни занятия на ОКС „Магистър“ 2 - 22 октомври 2017
Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност
с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

ВАЖНО
Прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.

Кандидатстване за специални стипендии и стипендии по успех: начало 17 април 2017

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Магистърски програми за 2017-2018 учебна година

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение

Документи на Общото събрание на ФЖМК, 17 ноември 2016 г.