Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

На вниманието на докторантите!
Уважаеми колеги,
Деканът проф. Веселина Вълканова организира среща с докторантите на 15 април 2021 г. от 15 ч., която ще се проведе в Zoom https://us02web.zoom.us/j/89023699530?pwd=T1VUOURQejNKSFgvVEJwMkE1RjVadz09

Meeting ID: 890 2369 9530
Passcode: 563845

На срещата ще има възможност да се обсъдят всички етапи от административния и учебния цикъл на докторската програма „Медии и комуникации“.
Поканата е отправена и към научните ръководители на докторантите.

dezinf

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация и Българският център за нестопанско право организират онлайн дискусия по темата:

ПАНДЕМИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: експерти, инфлуенсъри, медии и социални мрежи

ДАТА: 23.04.2021, петък
ЧАС: 10:30 до 12:00 ч.

МЯСТО: Zoom
Необходима е предварителна регистрация, която може да направите тук: https://forms.gle/2wkDfr3prQKx6vaQ7

Invitation for International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

Покана за Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Летен курс за студенти на Фондация Бакала (Чехия)

Фондация „Радостина Константинова“ обявява национален конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката

Конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+

Уважаеми колеги,
Във връзка с епидемичната ситуация и организацията на летния семестър на учебната 2020/2021 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Занятията на всички студенти от ОКС „бакалавър“ - задочно обучение, да се провеждат онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom.
- Лекциите и упражненията на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение, както и всички занятия в ОКС „магистър“ се планират онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom. При забавено или намаляващо разпространение на инфекцията през летния семестър на учебната 2020/2021 г. имаме готовност за преминаване към хибридно или изцяло присъствено обучение.
- Обучението в ОНС „доктор“ остава на дистанционен режим, при нормализиране на ситуацията ще бъдат организирани присъствени обучения, практикуми и консултации.

При неясноти, свързани с дистанционното обучение, моля прочетете Указанията за организацията на учебния процес и работата с платформите Мудъл и СУСИ (Система за управление на студентска информация )

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Изпитна сесия Бакалаври, задочно обучение, летен семестър - 1.04. - 25.04.2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия - 01.04. - 25.04.2021 г. (обновена)
Уважаеми колеги,
Необходимо е в най-кратък срок да се свържете с преподавателя по дисциплината, която сте заявили за изпит, за уточнения относно неговото протичане.

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение, летен семестър 26.03.2021 г. - 16.04.2021 г.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, летен семестър - 22.02.2021 г. - 14.06.2021 г.

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2021/2022 г.

The Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication invites authors to submit articles for its issue 28, year 2021

Researchers are invited to submit their original research articles 5 000 –7 000 words in length. Interested authors must consult the journal’s guidelines for manuscript submissions prior to submission. All submitted articles will be reviewed on a double-blind review basis. All manuscripts must be submitted through the online submission manager Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” or to gatanasov@uni-sofia.bg.
Deadline for submissions: 30 april 2021

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

На вниманието на дипломантите
Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите защити на дипломни работи през месец юли 2021 г. на студентите от четвърти курс - ОКС „бакалавър“ и „магистър“, редовна и задочна форма на обучение, ще бъде дадена възможност да изчистят неположените изпити на ликвидационна сесия, която ще се проведе в периода от 01.04.2021 г. до 25.04.2021 г.
Заявления до Декана на ФЖМК за явяване на неположени изпити в рамките на тази сесия студентите могат да подават до 12.03.2021 г., както следва: за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“: - evelinh@uni-sofia.bg за ОКС „бакалавър“, специалност „Журналистика“: - rfilatova@uni-sofia.bg за ОКС „магистър“: - hvladova@uni-sofia.bg

Важно: Поради усложнената епидемиологична обстановка администрацията на ФЖМК работи по график присъствено и дистанционно. Моля, използвайте служебните имейл адреси за връзка с нашите инспектори и служители.

1000 София, ул. Московска 49
Деканат
тел. 029819409
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com

Facebook Страница
fjmc.eu

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

____________________________

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Учебни практики

АКТУАЛНО

График на учебния процес във ФЖМК за учебната 2020/2021 година

Преподавателска мобилност за академичната 2020/2021

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение