Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Магистърски програми на ФЖМК: кандидатстване от 30 август до 28 септември 2021 г.

Докторска програма „Медии и комуникации“: кандидатстване септември-октомври 2021 г.

doct

Важно за дипломантите!

Уважаеми колеги,
Защитите на дипломните работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ ще се проведат дистанционно чрез платформата zoom.us на 28, 29 и 30 юли 2021 г. по графици, които са изпратени на дипломантите. С цел пълноценното протичане на защитите, Ви препоръчваме:

1. Инсталирайте приложението Zoom на лаптоп или персонален компютър, които са оборудвани с камера и микрофон. Дипломните защити са академичен форум, на който използването на мобилни устройства – смартфон, таблет и др., затруднява комуникацията, представянията, дискусиите. Регистрирайте се в приложението.

2. За включване в съответната сесия осигурете стабилна интернет връзка с постоянен сигнал и добро покритие, за да избегнете прекъсвания или спирания. По възможност използвайте кабелна връзка с интернет.

3. Участвайте в сесията от спокойно и тихо място, без наличие на странични шумове и смущения.

4. Пригответе предварително всички допълнителни материали – презентации, аудио или видео файлове, текстове и т.н. – които възнамерявате да споделите чрез функционалността Share screen с комисията и участниците, за да може, когато бъдете поканени от председателя на комисията, да успеете да представите успешно и ефективно всичко, което сте подготвили.

5. Ако връзката прекъсне, отново се присъединете към сесията през съответния линк.

6. При слаба или лабилна връзка, е възможно в сесиите да се участва без видео.

Сесии за защити на дипломни работи, създадени в Zoom:

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

28 юли 2021 г., 10 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/85121864452?pwd=SkdCNVFKeDBKczNERk9ic1M2dzRBZz09

Meeting ID: 851 2186 4452
Passcode: 446641

29 юли 2021 г., 10 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/86982950084?pwd=N0kvcXNuZ1RobGxnOXQvVEh2SWZSUT09

Meeting ID: 869 8295 0084
Passcode: 726883

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“: 28 юли 2021 г., 9,30 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/81811896755?pwd=NUUvd0ZPczkrbkdpd1lXU09lSlc4dz09

Meeting ID: 818 1189 6755
Passcode: 427845

ОКС „магистър“: 29 юли 2021 г., 9,30 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/87983048558?pwd=aDhkS0Z0KzQ4dWJYSi9pZ1RseHBkUT09

Meeting ID: 879 8304 8558
Passcode: 674463

Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

28 юли от 9.30 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/83633462447?pwd=U0JMQ0p6RnVWV1VkWFNhTWNPYzd0Zz09
Meeting ID: 836 3346 2447

Passcode: 688332

29 юли от 9.30 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/81924557577?pwd=YXJxL0JnVGF1QU51VUN5VXJTOHFFdz09

Meeting ID: 819 2455 7577

Passcode: 444705

Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

28 юли от 9 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/88602459037?pwd=bGFxYlZjZ3FFV3V2RGFXdTRxc0RZUT09

Meeting ID: 886 0245 9037
Passcode: 113217

29 юли от 9 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/84325643785?pwd=Yi9Ub0NzdFVGd3U5RmFHZjMvdXRsUT09

Meeting ID: 843 2564 3785
Passcode: 022852

30 юли от 9 ч. на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/84846496597?pwd=cDBSZFpvLzNENWNvZHdQQ3VweW5LUT09

Meeting ID: 848 4649 6597
Passcode: 187213

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“: 29 юли 2021 г., 9.30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/86297066739?pwd=UXBjS1A5bDEwdHp4R2VVMklPdjBUdz09

Meeting ID: 862 9706 6739
Passcode: 211666

Виж повече

DMC

Master's Degree Program in english: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATION

The program aims to prepare qualified specialists in response to an emergency needed in the labor market of professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication that will grow globally.

The program provides students with the necessary theoretical knowledge and professional skills in the field of contemporary journalism and digital media, audiovisual communications, Public Relations, digital marketing communications and advertising.

It offers the following opportunities for specialization: profile "Digital Media", profile "PR in the Digital Age” and profile "Digital Advertising and Marketing".

The program aims to train and qualify professionals in response to an urgent need in the labor market for professionals with knowledge, skills and competencies in the field of digital media and communication. More

Adenauer Scholarships Summer Semester

Стипендии за студенти по журналистика „Аденауер“

Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“ стартира нова кампания за набиране на стипендианти от зимния семестър на 2021/2022 учебна година.

Стипендиите са предназначени за студенти по журналистика от ОКС „бакалавър“ и за магистри от всички специалности, които паралелно имат доказан ангажимент към медия.

Повече информация относно процеса за кандидатстване и критериите можете да намерите тук. Крайният срок за кандидатстване е 23.08.2021 на media.europe@kas.de.

Поправителна сесия за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ - 16.08.2021г. – 03.09.2021 г.

Необходимо е да се свържете предварително с преподавателя по дисциплината, на която ще се явявате на изпит, за уточнения относно неговото протичане.

Invitation for International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

Покана за Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409 e-mail: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница
fjmc.eu

Важно: От 27 май 2021 г. се възстановява присъствената работа на администрацията на ФЖМК.

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове Учебни практики

АКТУАЛНО

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“
Годишни такси за ОКС „Магистър“