Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Общо събрание на ФЖМК на 8 ноември 2018 г.

Уважаеми колеги,
На основание на чл. 26 (5) и (6) от Закона за висшето образование

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
на 8 ноември 2018 г. от 10,00 часа в зала №13

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на декана и на заместник-деканите;
2. Обсъждане и приемане на отчета на деканското ръководство;
3. Частични избори за член и председател на Мандатната комисия;
4. Частични избори за Факултетен съвет за попълване на квотите на хабилитираните преподаватели и на докторантите;
5. Разни.
Регистрацията на членовете на ОС е от 9.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА ФЖМК:
проф. д-р Веселина Вълканова

8 ноември 2018 г. е неучебен ден за всички преподаватели на ОТД във ФЖМК и за студентите-членове на ОС на ФЖМК.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail:
fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

Конкурс за студентско есе на тема „Избирам Европа“
Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

ВАЖНО

Подаване на молби - декларации за участие в класирането
за държавни стипендии зимен семестър 2018/2019 г.

Системата ще бъде активна от 22 до 29 октомври 2018 г. Заповед на Ректора

Магистърски програми за 2018-2019 учебна година

Прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение