Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Тържествено връчване на дипломи
Тържественото връчване на дипломи на завършили ФЖМК през 2018 г. ще се състои на 7 юни 2019 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с начален час на официалната церемония 11.00 часа.
Дипломантите, желаещи да участват, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се запишат по телефона или имейла на инспекторите в отдел „Студенти“ - бакалаври и магистри до 22 април, за да бъдат предвидени. Участниците следва да се явят в Ректората в 9.30 часа в обявения ден, за да получат тоги и да заемат навреме места в залата.

Информационна среща за Еразъм+

На 25 февруари, понеделник, от 16.00 часа в зала 17 на ФЖМК ще се състои предварителна информационна среща за желаещите да кандидатстват за студентска мобилност по програма Еразъм+.Събеседването с кандидатите за студентска мобилност по програма Еразъм +, които са подали документите си през онлайн платформата, ще се проведе на 7 март от 10.00 часа в зала 29, ФЖМК.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат тел. 02/9861724

e-mail: fjmc@uni-sofia.bg

fjmc.uni@gmail.com

fjmk_new

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487

Магистри и докторанти - тел. 029308409

Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване
Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО

Конкурс за студентски видеоклип на тема „Европа - това съм аз“

Изпитна сесия ОКС Магистър, задочно обучение 01.02 - 20.02. 2019

Изпитна сесия ОКС Бакалавър, редовно обучение 21.01 - 15.02. 2019

Ръководство за попълване на електронни анкети карти за студентска оценка на преподаватели на СУ

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение 05.03 - 24.03. 2019

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2019 / 2020 г.

“Еразъм+” за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители

ВАЖНО

Магистърски програми за 2018-2019 учебна година

Прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.
Докторантски курсове във ФЖМК
Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Европейски проект "Студентски практики"
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение