Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

8dec

8 декември

Честит празник, скъпи студенти!

Vivat nostra societas, vivant studiosi
Crescat una veritas,
Floreat fraternitas,
Patriae prosperitas.

1000 София, ул. Московска 49
Деканат
тел. 02/9861724
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
F - Страница

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487

Магистри и докторанти - тел. 029308409

Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

 

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Учебни практики

АКТУАЛНО

Студентска оценка на преподавателите в СУ - ръководство за попълване на електронни анкетни карти

Годишни такси за ОКС „Магистър“

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение

ВАЖНО
Завършва ремонтът на сградата на ФЖМК

Магистърски програми за 2019-2020 учебна година
Прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение