Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Документи на Общото събрание на ФЖМК, проведено на 16 ноември 2017 г.

1000 София, ул. Московска 49

Деканат

тел./факс: 02/9861724
e-mail:
fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com

FJMK-new

Записани са първокурсниците за учебната 2018/2019 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация

stud_kn18_01

Завърши записването на първокурсниците в ОКС Бакалавър на ФЖМК за учебната 2018/2019 г. Прага на факултета ще прекрачат 286 нови студенти в четирите му специалности. Журналистика редовно обучение - 78 души, задочно - 24, връзки с обществеността - 71 редовно и 35 задочно, книгоиздаване - 36 редовно. В новата специалност комуникационен мениджмънт, която веднага стана втора по интерес в рамките на университета, ще се обучават 44 студенти. Жените са 216, мъжете 72.

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029819409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административно обслужване

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

АКТУАЛНО
Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, задочно обучение 4.09 - 28.09. 2018 г.
Занятията на 1 курс Журналистика започват на 11.09, на 1 курс ВО на 10.09

Поправителна сесия - от 20 август до 7 септември 2018 г.

ВАЖНО

Магистърски програми за 2018-2019 учебна година
Подаване на молби - декларации за участие в класирането за държавни стипендии

ПРОЕКТ НА МОН „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2017/2018

Прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.

Нова възможност: Общежитие на Департамента за езиково обучение

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ

Европейски проект "Студентски практики"

Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение