Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ - 29-30.10.2020 г.

Почина доц. д-р Светослава Ковачева (1974 - 2020)

sv_kov

С дълбока скръб съобщаваме, че на 21 октомври почина доц. д-р Светослава Ковачева - непрежалим колега, скъп приятел, уважаван учен и преподавател. Нейните монографии, посветени на корпоративните комуникации, на комуникацията в дигитална среда, на събитийните комуникации от Бернайс до социалните мрежи, на пъблик рилейшънс статегии и тактики, систематизират и представят основните и най-съществени елементи на публичната комуникация, на стратегическото планиране, както и базисните техники за комуникация и специфичните й проявления в областта на бизнеса, медиите и интернет.
Доц. Светослава Ковачева се наложи в професионалната и академичната общност като високо образован учен, добросъвестен изследовател и обичан от студенти и докторанти преподавател.

Поклон пред светлата ѝ памет!
От Академичния състав на ФЖМК-СУ

Поклонението ще се състои на 26.10. 2020 от 11 часа на Централни софийски гробища, София, ул. Заводска 14.

 

Прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. Кандидатстване: октомври 2020 г.

Магистърски програми за 2020-2021 учебна година

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

Организация на учебния процес през зимния семестър

Във връзка с организацията на учебния процес през зимния семестър на академичната 2020/2021 г., Факултетният съвет на ФЖМК реши:
Занятията на студентите от ОКС „бакалавър“, редовна форма, и занятията на студентите ОКС „магистър“, задочна форма на обучение, да се проведат, както следва:
- лекциите – дистанционно, посредством платформите „Мудъл“, „Майкрософт Тиймс“ или по изключение в други платформи и с други онлайн средства. За новия семестър официалната платформа на СУ „Мудъл“ е обезпечена чрез нови сървъри и е осигурен нормален учебен процес.
- упражненията и практикумите – по преценка на преподавателя присъствено в сградата на ФЖМК, като се съблюдават всички санитарни и противоепидемиологични мерки.
Разписът на лекциите и упражненията ще бъде съобразен с хибридната форма на обучение. Седмичният график ще включва информация за начина на провеждане на учебните занятия, аудиториите и студията, в които ще се състоят присъствените занятия.

Важно: Поради усложнената епидемиологична обстановка
администрацията на ФЖМК ще работи
с ограничено приемно време:
от 10 до 12 ч. и от 13 до 15 ч.

Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ - 29-30.10.2020 г.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, зимен семестър - 01.10.2020 г. - 22.01.2021 г.

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница

fjmc.eu

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Преподавателска мобилност за академичната 2020/2021

V Научна конференция на тема РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА: СМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ“

Излезе от печат сборникът „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век“

Награда на Столичната община за монографията „[авторски] СВИДЕТЕЛСТВА“ на гл.ас. д-р Антоан Божинов

Премиера на книгата „Лилия Райчева. Биобиблиография” от доц. д-р Милена Миланова
Излезе студентското списание „Улици“

Нова книга, дело на студентите по „Книгоиздаване“

Излезе научният сборник на докторанти от ФЖМК „Медии и комуникации“

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение