Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

На вниманието на абсолвентите на ФЖМК

Скъпи колеги,
Каним Ви на тържествена промоция, на която ще връчим дипломите на завършилите ОКС „бакалавър“ и „магистър“ випуск 2019 и 2020 и ще обявим Вашето официално дипломиране.
Церемонията е планирана за 15 юни 2021 г. от 11 ч. в 272 аудитория на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.
Предвид организацията на събитието в настоящата епидемична ситуация, е много важно онези от Вас, които ще участват в промоцията, да заявят това в срок до 14 май 2021 г.:

За ОКС "Бакалавър"

Телефон 02 9308487 или на един от следните имейл адреси:

tanjagd@uni-sofia.bg

evelinh@uni-sofia.bg

rfilatova@uni-sofia.bg

За ОКС "Магистър"

Телефон 02 9308409 или на имейл адрес: hvladova@uni-sofia.bg

Изпитна сесия Магистри, задочно обучение, летен семестър - 1.06. - 20.06.2021 г.

Invitation for International Scientific Conference “Media Literacy: Classical and New Dimensions“

Покана за Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Фондация „Радостина Константинова“ обявява национален конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката

Конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+

Уважаеми колеги,
Във връзка с епидемичната ситуация и организацията на летния семестър на учебната 2020/2021 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Занятията на всички студенти от ОКС „бакалавър“ - задочно обучение, да се провеждат онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom. - Лекциите и упражненията на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение, както и всички занятия в ОКС „магистър“ се планират онлайн в платформите Moodle, Teams и Zoom. При забавено или намаляващо разпространение на инфекцията през летния семестър на учебната 2020/2021 г. имаме готовност за преминаване към хибридно или изцяло присъствено обучение. - Обучението в ОНС „доктор“ остава на дистанционен режим, при нормализиране на ситуацията ще бъдат организирани присъствени обучения, практикуми и консултации.

При неясноти, свързани с дистанционното обучение, моля прочетете Указанията за организацията на учебния процес и работата с платформите Мудъл и СУСИ (Система за управление на студентска информация )

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, летен семестър - 22.02.2021 г. - 14.06.2021 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2021/2022 г.

The Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication invites authors to submit articles for its issue 28, year 2021 Researchers are invited to submit their original research articles 5 000 –7 000 words in length. Interested authors must consult the journal’s guidelines for manuscript submissions prior to submission. All submitted articles will be reviewed on a double-blind review basis. All manuscripts must be submitted through the online submission manager Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” or to gatanasov@uni-sofia.bg.
Deadline for submissions: 30 april 2021

Докторска програма „Медии и комуникации“

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 029819409 e-mail: fjmc@uni-sofia.bg, fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница
fjmc.eu

Важно: Поради усложнената епидемиологична обстановка администрацията на ФЖМК работи по график присъствено и дистанционно. Моля, използвайте служебните имейл адреси за връзка с нашите инспектори и служители.

fjmc2020

 

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове Учебни практики

АКТУАЛНО

График на учебния процес във ФЖМК за учебната 2020/2021 година
Преподавателска мобилност за академичната 2020/2021
Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“
Годишни такси за ОКС „Магистър“
ВАЖНО
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение