Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Дипломиране – условия, процедури, срокове

   

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Дипломантът попълва избраната тема в „Предложение“ за тема на дипломната работа.

Срок за подаване:

- за защитите през месец юли – до 31.03.2021 г.
- за защитите през месец ноември - до 31.05.2021 г.

Предложенията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

- за катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
- за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
- за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

бланка: Предложение

2. Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бланка: Заглавна страница на дипломна работа

3. За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде „Заявление“ за явяване на съответната сесия. Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на „Процедурата за проверка на оригиналността на дипломните работи“.

Срок за подаване:

 • за защитите през месец юли - от 3 юни до 3 юли 2020 г.
 • за защитите през месец ноември - от 16 септември до 16 октомври 2020 г.

Заявленията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно:

В заявлението дипломантът задължително трябва да посочи индивидуалния си студентски имейл. Имейлът се активира след влизане на https://email.uni-sofia.bg/, като се използват потребителското име и паролата от СУСИ.
До защита на дипломна работа се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и имат студентски статут.

бланка: Заявление

4. Процедура на Факултета по журналистика и масова комуникация за проверка на оригиналността на дипломни работи

Период:

 • за защитите през месец юли - от 6 до13 юли 2020 г.
 • за защитите през месец ноември - от 21 до 29 октомври 2020 г.

При проблеми, свързани с процедурата, дипломантите могат да се обръщат към оторизираните лица:

 • за катедра „История и теория на журналистиката“ - доц. д-р Светлозар Кирилов (skivanov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - гл. ас. д-р Георги Александров (bozhidaroa@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Радио и телевизия“ - гл. ас. д-р Петър Айолов (pajolov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - гл. ас. д-р Никола Вангелов (nlvangelov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - гл. ас. д-р Калин Калинов (kkalinov@uni-sofia.bg)
 • за ФЖМК - Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)

бланки:
Декларация за оригиналност

Протокол за проверка на оригиналността

Становище

5. Допуснатата от научния ръководител и преминала през съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа, автореферат, приложенията към нея и бележка от библиотеката* се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Срок за изпращане:

 • за защитите през месец юли - до 16 юли 2020 г.
 • за защитите през месец ноември - до 4 ноември 2020 г.

* Студентите могат да получат бележка от библиотеката, в уверение на това, че не дължат книги по имейл.
Библиотека ФЖМК: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Тел.: 02/ 9308473

Важно:

Студентите трябва да предадат снимка за изготвяне на диплома във ФЖМК, стая №9 (02/9308487) или №11 (02/9308409): на място, чрез куриер или чрез друг колега. (адрес: гр. София 1000, ул. Московска №49, Факултет по журналистика и масова комуникация)

6. Защитите на дипломните работи ще се проведат на 18, 19 и 20 ноември 2020 г. по определен от катедрите график. Формата на дипломните защити ще бъде уточнена допълнително.

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Председател:
доц. д-р Мария Попова

Членове:
проф. д.н. Любомир Стойков

проф. д-р Луливера Кръстева

доц. д-р Светлозар Кирилов

доц. д-р Бисер Златанов

гл. ас. д-р Ралица Ковачева

д-р Зина Соколова, в. „АзБуки“

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“ - 18 ноември, 9,30 ч.:

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Грета Дерменджиева

доц. д-р Ефрем Ефремов

доц. Георги Лозанов

Емилия Милчева, „Дойче веле“

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „магистър“- 18 ноември, 9,30 ч.:

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Тотка Монова

доц. д-р Ефрем Ефремов

д-р Виктория Бисерова, издателство „Ентусиаст“

Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, ноемврийска сесия:

Председател:
доц. д-р Орлин Спасов

Членове:
доц. д.н. Вяра Ангелова

доц. д-р Жана Попова

Даниел Чипев, БНТ

Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Председател:
проф. д-р Николай Михайлов

Членове:
доц. д-р Дияна Петкова

доц. д-р Поля Иванова

доц. д-р Светослава Ковачева

гл. ас. д-р Никола Вангелов

гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

Божидар Николов, дигитална агенция „Алфа Бест“

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, първа комисия:

Председател:
проф. д-р Чавдар Христов

Членове:
проф. дфн Милко Петров

доц. д-р Мануела Манлихерова

доц. д-р Милена Цветкова

гл. ас. д-р Калин Калинов

д-р Мохамед Халаф

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, втора комисия:

Председател:
проф. д-р Теодора Петрова

Членове:
проф. дфн Христо Кафтанджиев

проф. д-р Чавдар Христов

гл. ас. д-р Светлана Станкова

гл. ас. д-р Мая Василева

д-р Симеон Василев

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи