Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Дипломиране – условия, процедури, срокове

   

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Дипломантът попълва избраната тема в „Предложение“ за тема на дипломната работа.

Срок за подаване:

- за защитите през месец юли – до 31.03.2021 г.
- за защитите през месец ноември - до 31.05.2021 г.

Предложенията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

- за катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
- за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
- за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

бланка: Предложение

2. Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бланка: Заглавна страница на дипломна работа

3. За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде „Заявление“ за явяване на съответната сесия. Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на „Процедурата за проверка на оригиналността на дипломните работи“.

Срок за подаване:

 • за защитите през месец юли - от 3 юни до 3 юли 2020 г.
 • за защитите през месец ноември - от 16 септември до 16 октомври 2020 г.

Заявленията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно:

В заявлението дипломантът задължително трябва да посочи индивидуалния си студентски имейл. Имейлът се активира след влизане на https://email.uni-sofia.bg/, като се използват потребителското име и паролата от СУСИ.
До защита на дипломна работа се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и имат студентски статут.

бланка: Заявление

4. Процедура на Факултета по журналистика и масова комуникация за проверка на оригиналността на дипломни работи

Период:

 • за защитите през месец юли - от 6 до13 юли 2020 г.
 • за защитите през месец ноември - от 21 до 29 октомври 2020 г.

При проблеми, свързани с процедурата, дипломантите могат да се обръщат към оторизираните лица:

 • за катедра „История и теория на журналистиката“ - доц. д-р Светлозар Кирилов (skivanov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - гл. ас. д-р Георги Александров (bozhidaroa@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Радио и телевизия“ - гл. ас. д-р Петър Айолов (pajolov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - гл. ас. д-р Никола Вангелов (nlvangelov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - гл. ас. д-р Калин Калинов (kkalinov@uni-sofia.bg)
 • за ФЖМК - Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)

бланки:
Декларация за оригиналност

Протокол за проверка на оригиналността

Становище

5. Допуснатата от научния ръководител и преминала през съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа, автореферат, приложенията към нея и бележка от библиотеката* и при желание Декларация за съгласие за електронен достъп **се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Срок за изпращане:

 • за защитите през месец юли - до 16 юли 2020 г.
 • за защитите през месец ноември - до 4 ноември 2020 г.

* Студентите могат да получат бележка от библиотеката, в уверение на това, че не дължат книги по имейл.
Библиотека ФЖМК: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Тел.: 02/ 9308473

**Във връзка с предоставяне на свободен електронен достъп до дипломните работи в електронната библиотека на ФЖМК тези, които имат желание, могат да дадат съгласие за използване на разработките им като попълнят Декларация за съгласие за електронен достъп. Подписаните декларации се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра с дипломната работа.

Важно:

Студентите трябва да предадат снимка за изготвяне на диплома във ФЖМК, стая №9 (02/9308487) или №11 (02/9308409): на място, чрез куриер или чрез друг колега. (адрес: гр. София 1000, ул. Московска №49, Факултет по журналистика и масова комуникация) в срок до 20 ноември 2020 г.

6. Защитите на дипломните работи ще се проведат на 18, 19 и 20 ноември 2020 г. по определен от катедрите график в платформата Zoom.

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ 19 ноември от 9.30 ч.

Link: https://us02web.zoom.us/j/86281345874?pwd=VlpISU96UDZTTHZjczloeHBVeU1KQT09

ОКС „магистър“ 18 ноември от 9.30 ч.

Link: https://us02web.zoom.us/j/82980406780?pwd=V3pma1NQN3lXUU1rSFUyQ1NDOGVtQT09

Председател:
доц. д-р Мария Попова

Членове:
проф. д.н. Любомир Стойков

проф. д-р Луливера Кръстева

доц. д-р Светлозар Кирилов

доц. д-р Бисер Златанов

гл. ас. д-р Ралица Ковачева

д-р Зина Соколова, в. „АзБуки“

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“ - 19 ноември, 9,30 ч.:

Линк: https://us02web.zoom.us/j/82119502771?pwd=clZFYkFHOUhPeHdjWEZ2TE1oMklZUT09

Meeting ID: 821 1950 2771
Passcode: 483151

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Грета Дерменджиева

доц. д-р Ефрем Ефремов

доц. Георги Лозанов

Емилия Милчева, „Дойче веле“

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „магистър“ - 20 ноември, 9,30 ч.

Линк: https://us02web.zoom.us/j/85907363106?pwd=VmI5MHJvZmpDOXQvNWk5UDNyb3k2QT09

Meeting ID: 859 0736 3106
Passcode: 792269

Председател:
проф. д-р Веселина Вълканова

Членове:
проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Тотка Монова

доц. д-р Ефрем Ефремов

д-р Виктория Бисерова, издателство „Ентусиаст“

Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - 20 ноември, 9,30 ч.

Линк: https://us02web.zoom.us/j/87982207217?pwd=WHc2SHkwZkFjRU5XMHFYNzJxK2lLUT09

Meeting ID: 879 8220 7217

Passcode: 859708

Председател:
доц. д-р Орлин Спасов

Членове:
доц. д.н. Вяра Ангелова

доц. д-р Жана Попова

Даниел Чипев, БНТ

Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ - 18 ноември, 9:30 ч.

Линк: https://us02web.zoom.us/j/83050464126?pwd=VXlPQ29kc2tWUDVmWFFuWDE3OURXZz09

Meeting ID: 830 5046 4126
Passcode: 898336

19 ноември, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - 9:30 ч.

Линк: https://us02web.zoom.us/j/83296290791?pwd=MkJXWWdMMElaVUJEalBLeEJDbktSdz09
Meeting ID: 832 9629 0791
Passcode: 258121

Председател:
проф. д-р Николай Михайлов

Членове:
доц. д-р Дияна Петкова

доц. д-р Поля Иванова

гл. ас. д-р Никола Вангелов

гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

Божидар Николов, дигитална агенция „Алфа Бест“

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, първа комисия - 18 ноември, 9,30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/87596538951?pwd=VkY4eklXZm1LTDE0RVNHaEsrTUlGdz09

Meeting ID: 875 9653 8951
Passcode: 824658

Председател:
доц. д-р Мануела Манлихерова

Членове:
проф. дфн Милко Петров

проф. д-р Чавдар Христов

доц. д-р Милена Цветкова

доц. д-р Светлана Станкова

гл. ас. д-р Калин Калинов

д-р Мохамед Халаф

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, втора комисия - 18 ноември, 9,30 ч.

Линк: https://us02web.zoom.us/j/2909673279?pwd=QXQwczIxNjNsOXBvN0wyTjZvOTNUQT09
Meeting ID: 290 967 3279
Passcode: nwcH97

Председател:
проф. д-р Теодора Петрова

Членове:
проф. дфн Христо Кафтанджиев

доц. д-р Симеон Василев

гл. ас. д-р Мая Василева

ас. Анета Милкова

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи