Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Професия и кариера

   

БНР търси редактор

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор на трудов договор за заместване на отсъстващ служител в програма „Радио София“, редакция „Информация“.
Задължения на заемащия длъжността:
Всекидневно да следи развитието на обществено-политическия живот у нас, да бъде информиран за процесите, приоритетите и тенденциите в развитието на столицата и обществото, както и за основните тенденции в световната политика, икономика и култура;

 • Да подрежда новините в емисиите и бюлетините според тяхната обществена значимост;
 • Да дава предложения за съдържанието и реда на темите в предаванията, на които по график е редактор или водещ, като се съобразява с водещите новини и темите от обществен интерес;
 • Да установява предварителен контакт със събеседниците, като ги информира за темите и въпросите, които ще се обсъждат в ефир;
 • Да отразява пряко събития като направи опит да осигури многообразието от гледните точки по всеки от проблемите, които отразява;
 • Да информира пълно, точно и безпристрастно за отразяваното събитие, като излъчва само информация, чийто източник е известен, а в новинарските емисии да предава само факти без елемент на свой коментар;
 • Да събира и обобщава справочната информация по темите, включени в предаванията.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Висше образование – бакалавърска степен от специалности в областите на хуманитарните, педагогическите, социалните, стопанските, правните науки или изкуства;
 • Професионален опит - предимство;
 • Висока степен на езикова и говорна култура по български език;
 • Умения за работа в екип;
 • Инициативност, оперативност и способност за работа в динамина среда и в екстремни ситуации;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Познаване на държавното и законово устройство на Република България, основните принципи на Конституцията, политическата, социалната и икономическата система на държавата и столицата;
 • Познаване на основните международни политически и социални проблеми, основните световни организации, както и организациите, в които членува Република България;
 • Ползване на чужд език – предимство.

 

Начинът на провеждане на подбора е:

 

 • първи етап – предварителен подбор по документи;
 • втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и копие на диплома за завършено висше образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК , до електронен адрес: kandidati@bnr.bg, до …………….

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.

Проучване „Работодатели и потребители на кадрите на ФЖМК” (2017)

Проучване „Реализация след завършване” на специалност „Книгоиздаване” във ФЖМК (2017)

Проучване „Реализация на студентите от ФЖМК – випуск 2016” (2017)

Поддържането на база данни с информация за реализацията на завършилите Факултета по журналистика студенти е твърде сложно, защото динамиката на медийния, издателския, ВО и рекламен пазар е голяма и предполага честа смяна на позициите на абсолвентите. Наблюденията показват, че реализацията на завършилите бакалавърска степен продължава главно в четири направления:
• продължаване на обучението в по-висока образователна степен като магистри и докторанти в другите специалности на ФЖМК и в други факултети на Софийския университет „Свети Климент Охридски”;
• продължаване на образованието в чужди университети;
• постъпване на работа в системата на медиите и системата на комуникациите.
Според изследване на Центъра за развитие на медиите от 2001 г., 22,7% от ръководните кадри в медиите имат висше журналистическо образование, а сред журналистите процентът е 19, 5. А според изследване на Европейския институт от 2001 г., половината от работещите в Българската национална телевизия и Българското национално радио журналисти, са завършили Факултета по журналистика и масова комуникация. Това означава, че журналистическото образование постепенно възвръща водещите си позиции като изискване за заемане на определена позиция в медиите.
Завършилите ФЖМК се реализират във всички видове медии (радио, телевизия, преса), както в София, така и в цялата страна; в информационните и редакционни отдели на държавни и обществени институции, в неправителствени организации.
Сред основните задачи на образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване е всеки студент да придобие професионални качества и комуникативност, но и да развие индивидуалните си качества. Това е отличителният белег на обучаваните в професионалното направление. Затова студентите от ФЖМК са категоризирани от работодателите като хора с много добра обща култура и с много добра специална култура.
Процентът на реализиралите се абсолвенти в медии, агенции по връзки с обществеността и издателства е висок. По обобщени изчисления около 70 на сто от завършилите факултета специалисти работят по избраната специалност. Във всички средства за масова информация в страната работят възпитаници на факултета – част от тях са в управленските екипи на медиите, на агенциите за връзки с обществеността и издателските групи. Някои от тях вече са собственици и мениджъри на медии. Други работят като координатори на медийни проекти.
В последните години медиите и информационните отдели на други институции стават активна страна в търсенето на млади специалисти и все по-често, преди да обявят открити конкурси, се обръщат към ФЖМК с искания да им бъдат изпратени стажанти и завършили специалностите на професионалното направление за временна или постоянна работа.
Затова се подготвят нови, конкретизирани договори за сътрудничество при подготовката на кадри по журналистика, както с различни медийни асоциации и сдружения така и с някои големи български медии, които имат възможност да станат базови при практическото обучение и професионалната реализация на студентите.
В целите на обучението по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване е заложено установяването на по-ефективна обратна връзка с потребителите на кадри с образование по професионалното направление. Това ще съдейства за още по-добро съгласуване на обучението с нуждите на медийната сфера от високо подготвени специалисти, особено при разработването на различните видове магистърски програми (в редовна и задочна форма на обучение), които отговорят на нуждите на потребителите и работодателите за повишаване на квалификацията на вече работещите в медиите.