Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Мобилност с цел обучение и практика за студенти от ФЖМК

   
Internship-2020-2021-2

Конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+

Отдел "Международно сътрудничество" обявява конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+.
Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни - 30 септември 2021 г. и ще бъдат финансирани от Софийски университет от средствата по проекта, които няма да бъдат усвоени за мобилност с цел обучение, поради пандемията. Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ.
Краен срок за кандидатстване: 4 май 2021 г., 23:59 часа