Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми

   

Актуално състояние за уч. 2018/2019 г.

 

Специалност Икономика

Магистърски програми за неикономисти

Магистърски програми за неикономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност, различна от специалностите "Икономика, "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за икономисти

Магистърски програми за икономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Икономика", "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (тригодишно обучение) по специалност "Икономика" .

 

Специалност Стопанско управление

Магистърски програми за специалисти

Магистърски програми за специалисти

Целева група: завършилите с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Стопанско управление", "Икономика", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за неспециалисти

Магистърски програми за неспециалисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност различна от специалностите "Стопанско управление", "Икономика" свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за професионални бакалаври по Стопанско управление

Магистърски програми за професионални бакалаври по Стопанско управление

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (тригодишно обучение) по специалност "Стопанско управление" .

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 

СПРАВОЧНИК МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016/2017 (pdf)

Указания за кандидатстване в магистърските програми на факултета

 

facebook.com/stopanski.fakultet Ново! Студентски въпроси и отговори от инспекторите: facebook.com/feba.masters