Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми

   
Магистърски програми в Стопански факултет

 

Актуално състояние за уч. 2018/2019 г.

 

Специалност "Икономика и финанси" - представяне на програмите
(И - икономисти, НИ - неикономисти, ПБ - професионални бакалаври)
език И НИ ПБ
Финансов мениджмънт на английски език EN да да да
Applied Econometrics and Economic Modelling - в партньорство с Experian EN да - -
Икономика и право BG да - -
Приложна икономика BG да да да
Финанси и банково дело BG да да -
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги BG да да да
Статистика, иконометрия и актюерство BG да да да
Счетоводство и одит BG да да -
Корпоративно счетоводство със секторна специализация BG да да -
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) BG да да -

 

Специалност "Стопанско управление" - представяне на програмите
(С - специалисти, НС - неспециалисти, ПБ - професионални бакалаври)
език С НС ПБ
Business Administration - Strategic Management EN да да -
Business Administration - Human Resources Development EN да да -
Бизнес-администрация - Стратегическо управление BG да да -
Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси BG да да -
Дигитален маркетинг BG да да -
Управленски информационни системи BG да да -
Икономика и управление на туризма BG да да -
Икономика и управление на публичния сектор BG да да -

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 

СПРАВОЧНИК МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016/2017 (pdf)

Указания за кандидатстване в магистърските програми на факултета

 

 

Специалност Икономика

Магистърски програми за неикономисти

Магистърски програми за неикономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност, различна от специалностите "Икономика, "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за икономисти

Магистърски програми за икономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Икономика", "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (тригодишно обучение) по специалност "Икономика" .

Специалност Стопанско управление

Магистърски програми за специалисти

Магистърски програми за специалисти

Целева група: завършилите с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Стопанско управление", "Икономика", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за неспециалисти

Магистърски програми за неспециалисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност различна от специалностите "Стопанско управление", "Икономика" свързаните и произтичащи от тях.

 

facebook.com/stopanski.fakultet Ново! Студентски въпроси и отговори от инспекторите: facebook.com/feba.masters