Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми

   
FEBA Masters

 

Актуално състояние за уч. 2019/2020 г.

Специалност "Икономика и финанси" - представяне на програмите
(И - икономисти, НИ - неикономисти, ПБ - професионални бакалаври, EN - на англ. език)
Applied Econometrics and Economic Modelling / Приложна иконометрия и икономическо моделиране - в партньорство с Experian [И/НИ] [EN]
НОВА: Фасилити мениджмънт (задочно обучение) [И/НИ]
Енергийни пазари и услуги (задочно обучение) [И/НИ]
Аутсорсинг проекти и компании [И/НИ]
Дигитална трансформация на застрахователния бизнес [И/НИ]
Икономика и право [И/НИ]
Икономика и финанси (задочно обучение) [НИ]
Икономика и финанси (редовно обучение) [НИ]
Митнически и данъчен контрол (задочно обучение) [И/НИ]
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) [И] [НИ]
Счетоводство и анализ на големи данни [И] [НИ]
Счетоводство и одит [И] [НИ]
Финанси и банково дело [И] [НИ]
Статистика, иконометрия и актюерство (без прием за уч. 2019/2020 година) [И] [НИ] [ПБ]
Финансов мениджмънт (без прием за уч. 2019/2020 година) [И] [НИ] [ПБ] [EN]

 

Специалност "Стопанско управление" - представяне на програмите
(С - специалисти, НС - неспециалисти, ПБ - професионални бакалаври, EN - на англ. език)
Business Administration - Human Resources Development / Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси (на англ. език) [С/НС] [EN]
Business Administration - Strategic Management / Бизнес администрация - Стратегическо управление (на англ. език) [С/НС] [EN]
Бизнес-администрация [НС]
Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси [С/НС]
Бизнес-администрация - Стратегическо управление [С]
Бизнес-администрация - Управление и предприемачество [С]
Дигитален маркетинг [С]
Дигитален мениджмънт в туризма [С]
Управленски информационни системи (без прием за уч. 2019/2020 година) [С]
Икономика и управление на публичния сектор (без прием за уч. 2019/2020 година) [С]
НОВА: Business and Organisational Security Management / Бизнес и информационна сигурност [С/НС] [EN] (без прием за зимен семестър)

 

facebook.com/stopanski.fakultet Студентски въпроси и отговори от инспекторите: facebook.com/feba.masters