Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и право

   

 

МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти, юристи и неспециалисти

 

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"

 

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 юли 2023 г. и 26 септември 2023 г. на всеки един от посочените три етапа:

  • Първи етап - от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап - от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на следните дати:

 

Учебен план в сила от учебната 2023/2024 година

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1375 лв.

МП „Икономика и право” е посветена на изучаването на пазарната икономика и нейната връзка с държавата, както и на закономерностите, които определят поведението на икономическите агенти. Смисълът ѝ е да даде на студентите теоретични и практически познания за прилагането на икономическите принципи в условията на съществуващото обществено устройство и нормативна уредба.

Учебното съдържание е с обем и сложност, съобразени с факта, че магистърската програма трябва да е достъпна за хора със завършено образование в различни професионални направления, много от които ще съвместяват ученето с професионални ангажименти.

Завършилите магистърската програма намират реализация като предприемачи и консултанти; ръководители или членове на управителни органи на публични и частни организации; експерти във формулирането на икономически политики и в икономическия анализ на нормативната уредба. Успешното завършване на програмата се цени високо както в държавната администрация, така и във водещи мултинационални и местни компании, работещи в различни сектори на икономиката.

Преподавателският състав на магистърската програма включва утвърдени специалисти от научните среди и практиката с международен опит, включително от Европейската банка за възстановяване и развитие, Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

Изучават се актуални задължителни дисциплини като „Практически курс по счетоводство и финанси“, „Банкова система и банково право“, „Икономически анализ на правото“, „Корпоративно финансиране и инвестиции“, „Търговски сделки и обезпечения“, „Добро управление и корпоративна социална отговорност“ и други. Програмата предлага и широк избор от избираеми по желание на студента дисциплини, между които са: „Финансови институции и пазари“, „Застраховане – управление на риска и актюерски практики“, „Европейски политики и програми“, „Конкурентно стратегическо мислене в бизнеса“, „Икономическа политика“, както и „Лични финанси“.

Средната възраст на кандидатстващите за програмата е около 30 години, като не се изключения случаите, когато програмата записват и хора над 50 години. Голяма част от кандидатстващите вече имат трудов опит и желаят да осъществяват обучението без откъсване от работа. Основната причина за избора на магистърска програма „Икономика и право“ е повишаване на образователно-квалификационната степен от бакалавър на магистър, плътно следвана от необходимостта от получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър по икономика“ във връзка с професионална реализация и израстване. Завършилите програмата магистри успешно записват и завършват докторските програми, предлагани от Стопанския факултет.

Въпреки че обучението е в редовна форма (присъствени занятия след 18 часа през делничните дни и събота и неделя), има свобода на начина на присъствие и съществува гъвкавост при съгласуване на графиците на студенти и преподаватели. В допълнение на лекциите, учебното съдържание се разпространява във вид на електронни ресурси.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към ръководителя на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, 0888 509 516.

 

Архив на учебни планове:

Изменение и допълнение на учебния план