Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и право

   

 

МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти и неикономисти и прием от летния семестър само за икономисти

 

 

Представяне на програмата

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

НЕПРИСЪСТВЕН преглед на документите на кандидатите ще бъде проведен на следните дати - 24.07 и 15.09

Комисия:
Председател - проф. д-р Стефан Петранов
Членове: доц. д-р Димитър Златинов, доц. д-р Милен Велушев и ас. Илия Атанасов

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за юлския прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

МП „Икономика и право” е създадена съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в публични и частни организации и като предприемачи, управляващи собствен бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

 

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 507

 

Годишна такса за обучение: 2140 лв.