Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси

   
Магистърски програми за икономисти

Магистърски програми за икономисти

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от специалностите "Икономика", "Стопанско управление", свързаните и произтичащи от тях.

Магистърски програми за неикономисти
Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Магистърски програми за професионални бакалаври по икономика

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (тригодишно обучение) по специалност "Икономика" .