Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Членство в международни и национални организации

   

 

Стопанският факултет, като част от СУ "Св. Климент Охридски", участва в следните международни и национални организации, партньорства и мрежи:

 

AMBA - Association of MBAs - Международна акредитация за бизнес университети

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ кандидатства и получи акредитация от AMBA за своите MBA програми.

С получаването на акредитация през м. юни 2023 г. Стопанският факултет се присъединява към мрежа на 300 най-добри бизнес училища в света.

 

AMBA-1

Global Business School Network (GBSN)

GBSN си партнира с училища по бизнес и мениджмънт, с компании, фондации, правителства и агенции за подпомагане, за да подобри достъпа до качествено, локализирано обучение по мениджмънт и предприемачество за развиващия се свят.

С нарастваща мрежа от над 150+ водещи училища на 6 континента, GBSN насърчава трансграничните мрежи, споделянето на знания и сътрудничеството както в рамките на членството в мрежата, така и с по-широките общности за бизнес образование и развитие.

GBSNLogo_woTagline

AACSB International - Международна мрежа за акредитация на бизнес университети

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ кандидатства и бе приет за член на най-голямата световна мрежа на бизнес университети – AACSB International.

Членството в AACSB започва от октомври 2021 г. и е първата стъпка към кандидатстване за акредитация от страна на мрежата. Членството е осъществено с помощта на проекта SCHOLARNET, финансиран от програма "Европейски научни мрежи" на МОН.

aacsb

OECD INFE - Международна мрежа за финансово образование на ОИСР

ОИСР създава Международна мрежа за финансово образование през 2008 г., като в нея в момента членуват организации от над 125 държави.

Мрежата е инструмент за провеждане на сравнителни изследвания и анализи, разработване на методологии, добри практики, политически инструменти и др. по въпроси от областта на финансовата грамотност и финансовото образование.

Портал за финансово образование - OECD-INFE

INFE

UNGC (UN Global Compact) и Българска мрежа на глобалния договор на ООН

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти.

Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанска дейност, организациите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Профил на СУ „Св. Климент Охридски“ в страницата на UNGC

UNGC WS

PRME - Principles of Responsible Management Education

Принципите за образование по отговорно управление (PRME) е инициатива, подкрепена от ООН, основана през 2007 г. като платформа за повишаване на профила на устойчивостта в университетите по целия свят и за предоставяне на бизнес студентите на разбирането и способността да направят промяна за бъдещето. С над 650 участници по света, PRME се превърна в най-голямата организирана инициатива на ООН и университетите по света, преподаващи бизнес дисциплини.

Профил на Стопанския факултет в PRME

 

PRME

EuroFM - Европейска фасилити мениджмънт асоциация

EuroFM е европейска платформа, която обединява преподаватели, изследователи и практици в областта на фасилити мениджмънта. EuroFM има членове в повече от 30 различни държави - изследователски институти, университети, доставчици на услуги и национални асоциации, свързани с фасилити мениджмънта.

Целта е да се развие професията на фасилити мениджъра и да се постигне по-добро взаимно разбиране чрез обучения и споделяне на знания.

Членове на EuroFM

 

EUROFM

Индустриален клъстер "Средногорие"

Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриално-регионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании в региона на Средногорието, местните общини, както и научноизследователски и образователни организации.

Членове на Индустриален клъстер Средногорие

 

srednogorie

Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ)

ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност.

Меморандум за сътрудничество

 

ikem

АИБЕСТ - Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии

Предишното наименование на организацията е Българска аутсорсинг асоциация. Тя е независима организация, чиято цел е развитието и налагането на България като лидер в областта на продуктите, услугите и решенията, базирани на знанието, и световно-разпозната дестинация за високо образовани таланти.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на модерните бизнес услуги - свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.

Съвместна магистърска програма "Аутсорсинг проекти и компании"

 

aibest

Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

БГФМА представлява някои от водещите компании, които предоставят цялостни ФМ услуги – технически, инфраструктурни и търговски. В това число влизат и фирми с големи имотни портфейли, които прилагат фасилити мениджмънт - банки, застрахователни компании, големи аутсорсинг компании и други. Физически лица - административни директори, пропърти и асет мениджъри, също са част от сдружението.

В БГФМА членуват водещи компании, организации и физически лица.

Повече за асоциацията

 

BGFMA

Българската финтек асоциация е организация с нестопанска цел, обединяваща всички заинтересовани страни в сферата на финансовите технологии. Членове на асоциацията са организации с доказан опит във финтеха, като целта на обединението е да се насърчи комуникацията и обмяната на идеи, да се представляват и съхраняват споделените ценности на неговите членове пред регулаторите, инвеститорите, финансовите институции, външните организации и други лица и по този начин да се поощри развитието на сектора.

 

Повече за БФА

23120279_1695469800525060_8890876786064835496_o